Anunț – Licitații masă lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva-Bucovina organizează licitații cu strigare pentru masă lemnoasă pe picior şi masă lemnoasă fasonată la drum auto, aferentă fondului forestier proprietate a Asociaţiei “Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 16 noiembrie 2021, ora 11:00 la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 2, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Achiziţia caietelor de sarcini, depunerea cererilor de înscriere la licitaţii și plata garanţiilor de participare se vor efectua la punctul de lucru al Ocolului silvic Silva-Bucovina din municipiul Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1 până la data de 18.08.2021, ora 16:00.

Documentele necesare înscrierii la licitaţie sunt:

  1. certificat de înregistrare la ONRC;
  2. certificat de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră valabil (doar pentru licitaţia pe picior);
  3. cazier tehnic de exploatare (doar pentru licitaţia pe picior);
  4. certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile;
  5. dovada achitării garanţiei pentru participarea la licitaţie (5% din valoare de pornire a licitaţiei);

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 15.11.2021, ora 15:00.

Licitațiile se vor desfășura cu respectarea condițiilor impuse prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență în contextul pandemiei de coronavirus.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitațiilor la următoarele nr. de telefon: 0744/624065, 0749/182801 şi 0749/182803.

Şef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe