Anunț licitație pentru lucrări de prestări servicii exploatare forestieră

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu ofertă pentru lucrări de prestări servicii exploatare forestieră, în partizi aferente fondului forestier proprietate  a Asociației  Unităților de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din Protopopiatul Fălticeni, în data de 19.06.2024, ora 11:30, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1Mai nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Volumul propus pentru licitație este de 989,68 mc din partizile:

  1. UP I Băișescu – partida – 2400151300340 = 569,82 mc – ACC I;
  2. UP I Băișescu – partida – 2400151300350 = 327,39 mc – ACC I;
  3. UP I Băișescu – partida – 2400151300550 = 92,47 mc – ACC I.

NOTĂ:  partida 2400151300550 este suprapusă peste partida 2400151300350 și se vor exploata de un singur operator.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 18.06.2024, ora 14:00.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Atestat de exploatare și cazier (firmă);
  2. Documentele firmei;
  3. Ofertele de preț pentru lucrările de exploatare.

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 18.06.2024, ora 14:30.

Șef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe