Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației Unităților de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din Protopopiatul Fălticeni, în data de 19.06.2024, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Volumul propus pentru licitație este de 400 mc, din care 380 mc lemn gater rășinoase, 10 mc lemn rotund fag, 10 mc lemn foc DT din partizile:

  1. UP I Băișescu – partida – 2400151300020 = 130 mc – LL R, ACC I;
  2. UP I Băișescu – partida – 2400151300310 = 250 mc – LL R, ACC I;
  3. UP I Băișescu – partida – 2400151300310 = 10 mc – LL FAG, ACC I;
  4. UP I Băișescu – partida – 2400151300310 = 10 mc – L FOC DT, ACC I.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1, până la data de 18.06.2024, ora 14:00.Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile;
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 18.06.2024, ora 14:30.

Șef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe