Anunţ licitaţie masă lemnoasă pe picior

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva-Bucovina organizează licitație cu ofertă în plic închis pentru masă lemnoasă pe picior în volum de 8830,40 mc aferentă fondului forestier proprietate a Asociaţiei Unităţilor de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din cadrul Protopopiatului Fălticeni, în data de 15 martie 2024, ora 10.00 la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitaţie, a ofertelor în plic închis și plata garanţiei de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva-Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1 până la data de 14.03.2024, ora 14.00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Pot participa agenții economici care îndeplinesc următoarele condiții:

  • au istoric pozitiv în exploatări forestiere în raza U.P. I Băișescu;
  • nu au datorii la O.S. Silva-Bucovina;
  • nu au sancțiuni aplicate în anul curent;
  • au respectat termenii contractuali.

            Documentele necesare înscrierii la licitaţie sunt:

  1. certificat de înregistrare  la O.N.R.C.;
  2. certificat de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră valabil;
  3. cazier tehnic de exploatare;
  4. certificat constatator O.N.R.C. eliberat în ultimele 30 de zile;
  5. dovada achitării garanţiei pentru participarea la licitaţie.

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 14.03.2024, ora 14.00.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744/624065 și 0749/182801.

Şef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe