Anunţ licitaţie masă lemnoasă pe picior

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva-Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masă lemnoasă pe picior aferentă fondului forestier proprietate a Asociaţiei “Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 08 decembrie 2022, ora 12:00 la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, județul Suceava.

         Depunerea cererii de înscriere la licitaţie și plata garanţiei de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva-Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1 până la data de 07.12.2022, ora 15:00. Caietele de sarcini se pot achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

         Pot participa agenții economici care îndeplinesc următoarele condiții:

  • nu au datorii la O.S. Silva-Bucovina;
  • nu au sancțiuni aplicate în anul în curs;
  • au respectat termenii contractuali.

         Documentele necesare înscrierii la licitaţie sunt:

  1. certificat de înregistrare la ONRC;
  2. certificat de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră valabil (doar pentru licitația de masă lemnoasă pe picior);
  3. cazier tehnic de exploatare (doar pentru licitația de masă lemnoasă pe picior);
  4. certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile;
  5. dovada achitării garanţiei pentru participarea la licitaţie.

         Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 07.12.2022, ora 15:00.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744/624065, 0749/182801 și 0749/182103.

Şef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe