Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a  Asociației  „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 08.12.2022, ora 12:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava. Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 08.12.2022, ora 10:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Volumul propus pentru licitație este de 194 mc lemn lucru rășinoase și 70 mc lemn lucru fag. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

       1.UP IV Secrieș – partida – 2200151301700 =  60 mc – LL  R- pricnipale

       2.UP IV Secrieș – partida – 2200151301740 =  40 mc – LL  R- pricnipale

       3.UP IV Secrieș – partida – 2200151300890 =  34 mc – LL  R- Rărituri

       4.UP IV Secrieș – partida – 2200151301700 =  20 mc – LL  R- celuloză, principale

       5.UP IV Secrieș – partida – 2200151301740 =  20 mc – LL  R- celuloză, principale

       6.UP IV Secrieș – partida – 2200151300890 =  20 mc – LL  R- celuloză, Rărituri

       7.UP IV Secrieș – partida – 2200151301700 =  25 mc – LL  FAG- principale

       8.UP IV Secrieș – partida – 2200151301740 =  45 mc – LL  FAG- principale

Documente necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 08.12.2022, ora 10:00.

Pentru informații suplimentare: Tel: 0744624065, 0749182803, 0749182802.