ANUNȚ Licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto – Câmpulung Moldovenesc

anunt_licitatie_0_1

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc , în data de 15.04.2021, ora 14:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc , str. Alexandru Bogza nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc , județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva –Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 14.04.2021, ora 1500.Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

 Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  3. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 14.04.2021, ora 15:30.

 

Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                     tehn. Balabasciuc Ștefan