Anunț Licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOOP Fălticeni, în data de 12.04.2022, ora 09:00, la sediul Protopopiatului  Fălticeni, str. 1Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Volumul propus pentru licitație este de 400 mc lemn lucru rășinoase, din partizile

  1. UP I Băișescu – partida – 2200151300210 = 100 mc – LL rășinoase, ACC
  2. UP I Băișescu – partida – 2200151300430 = 200 mc – LL rășinoase, PR
  3. UP I Băișescu – partida – 2200151300180 = 100 mc – LL rășinoase, PR

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 11.04.2022, ora 15:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  3. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 11.04.2022, ora 15:30.

Șef ocol silvic,                                                        Resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan