Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației  „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 12.04.2022, ora 13:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc , str. Alexandru Bogza nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1 până la data de 11.04.2022, ora14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

– UP VII Argestru, 464 mc lemn lucru rășinoase dispusă  în 3 loturi,

– UP IV Secrieș, 180 mc lemn lucru rășinoase dispusă într-un lot.

Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 11.04.2022, ora 14:30.

Informații pentru detalii

             Telefonic   0744624065 ,   0749182803,   0749182802 ,0744399682

 

                     Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan