Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOOP Fălticeni, în data de 09.03.2022, ora 09:30, la sediul Protopopiatului  Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 08.03.2022, ora 14:30. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Masa lemnoasa se află în

UP I Băișescu   – 290 mc lemn lucru rășinoase, dispusă în 3 loturi,

– 80 mc lemn foc rășinoase, un lot,

– 190 mc lemn lucru fag, dispusă în 2 loturi.

Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 08.03.2022, ora 15:00.

Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan