Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a  Asociației „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de  09.03.2022, ora 13:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 08.03.2022, ora 14:30. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

– UP VII Argestru, 460 mc lemn lucru rășinoase dispusă  în 5 loturi, 7 mc lemn lucru fag, un lot,

– UP IV Secrieș, 220 mc lemn lucru rășinoase dispusă în 3 loturi și  44mc lemn lucru fag dispusă în 2 loturi.

Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 08.03.2022, ora 15:00.

Informații pentru detalii

             Telefonic   0744624065, 0749182803, 0749182802, 0744399682

                     Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan