Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu ofertă în „plic închis” pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației  „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 08.02.2022, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 2, Mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva –Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 07.02.2022, ora 15:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

– UP VII Argestru, 253 mc lemn lucru rășinoase dispusă  în 3 loturi,

– UP IV Secrieș, 132 mc lemn lucru rășinoase dispusă în 2 loturi și un lot de 40 mc lemn lucru fag.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  3. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 07.02.2022, ora 14:00.

Informații pentru detalii:

Telefon: 0744624065, 0749182803, 0749182802, 0744399682

 

Şef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe