Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOPPP Fălticeni, în data de 13.02.2024, ora 11.00, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava. Volumul propus pentru licitație este de 544 mc lemn gater rășinoase, 27 mc lemn celuloză rășinoase din partizile:

1.UP I Băișescu – partida – 2300151301070 = 12 mc – LL R, ACC I

   2.UP I Băișescu – partida – 2300151301640 = 10 mc   –LLR, ACC I

3.UP I Băișescu – partida – 2300151301130 = 210 mc – LL R, ACC I

4.UP I Băișescu – partida – 2300151301130 = 10 mc – L R celuloză,ACC I

5.UP I Băișescu – partida – 2300151301070 = 12 mc – LL R, ACC I

6.UP I Băișescu – partida -2300151301040 = 290 mc – LL R, ACC I

7.UP I Băișescu – partida – 2300151301040  = 12 mc  – L Rceluloză, ACC I

        8.UP I Băișescu – DEPOZIT BĂIȘESCU = 9 mc – LL R, gater, DIF

9.UP I Băișescu – DEPOZIT BĂIȘESCU =  5mc – LR, celuloză , DIF

         Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva –Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 09.02.2024, ora 13.00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 09.02.2024, ora 13.30.

Șef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe