Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de  05.12.2023, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva –Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 04.12.2023, ora 14:00.

Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Volumul propus pentru licitație este de 736mc lemn gater rășinoase , 77 mc lemn gater fag,91 mc lemn lceluloza  rășinoase. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

 1. UP VII Argestru – partida – 2300151301440 = 198 mc – LL R gater, PR
 2. UP VII Argestru – partida – 2300151301320 = 118 mc – LL R gater, ACC I
 3. UP VII Argestru – partida – 2300151301350 = 280 mc – LL R gater, ACCI
 4. DEPOZIT SECRIEȘ =41 mc – LL R celuloză, DIF
 5. DEPOZIT SECRIEȘ = 7 mc – LL Fag, PR
 6. UP IV SECRIEȘ – partida – 2300151301490 = 80 mc LLR gater, PR
 7. UP IV SECRIEȘ – partida – 2300151301490 = 30 mc LLR celuloza, PR
 8. UP IV SECRIEȘ – partida – 2300151301490 = 17 mc LLFag gater, PR
 9. UP IV SECRIEȘ – partida – 2300151301590 = 44 mc LLFag gater, PR
 10. UP IV SECRIEȘ – partida – 2300151301580 = 60 mc LLR gater, PR
 11. UP IV SECRIEȘ – partida – 2300151301580 = 20 mc LLR celuloză, PR
 12. UP IV SECRIEȘ – partida – 2300151301580 = 16 mc LLFag gater, PR

Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

 1. Certificat de înregistrare la ONRC,
 2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 05.12.2023, ora 14:30.

Pentru informații și detalii suplimentare vă rugăm să contactați organizatorul licitației telefonic: 0744/624065, 0749/182803, 0749182802.

Șef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe