Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc în data de 07.09.2023, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva-Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1, până la data de 06.09.2023, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Volumul propus pentru licitație este de 572 mc lemn lucru rășinoase, 25 mc lemn lucru fag, 29 mc lemn lucru DT. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

  1. UP VII Argestru – partida – 2300151300910 = 200 mc – LL R gater, PR
  2. UP VII Argestru – partida – 2300151300910 = 30 mc – LL celuloză R, PR
  3. UP VII Argestru – partida – 2300151300800 = 25 mc – LL R gater, IG
  4. DEPOZIT SECRIEȘ= 317 mc – LL R gater, PR
  5. DEPOZIT SECRIEȘ= 25 mc – LL Fag, PR
  6. DEPOZIT SECRIEȘ          = 29 mc – LL DT, PR

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 06.09.2023, ora 14:30.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteti adresa organizatorului licitației telefonic: 0744 624 065,   0749 182 803, 0749 182 802.

Șef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe