Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  A.U.C.O.P.P.P. Fălticeni , în data de 12.06.2023, ora 10:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava. Volumul propus pentru licitație este de 250 mc lemn lucru rășinoase, 70mc lemn rotund Fag din partizile:

  1. UP I Băișescu – partida – 2300151300300 = 150 mc – LL R, PR
  2. UP I Băișescu – partida – 2300151300300 = 70mc – LL FAG, PR
  3. UP I Băișescu –partida – 2300151300330 = 100 mc – LL R, PR

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 12.06.2023, ora 09:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

            Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 12.06.2022, ora 09:30.

Șef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe