Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a  Asociației  „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 09.06.2023, ora 11:30, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 08.06.2023, ora 14:30. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Volumul propus pentru licitație este de 650 mc lemn lucru rășinoase și 50 mc lemn celuloză rășinoase. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

– DEPOZIT SECRIEȘ – 650  mc LL R, PR

– DEPOZIT SECRIEȘ – 50 mc L celuloză R, PR

Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 08.06.2023, ora 14:30.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic: 0744624065, 0749182803, 0744399682.

Șef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe