Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOPPP Fălticeni, în data de 28.03.2023, ora 1000, la sediul Protopopiatului Fălticeni , str. 1 Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava. Volumul propus pentru licitație este de 85 mc lemn foc DT, conform specificațiilor din caietele de sarcini. Masa lemnoasă face parte din partizile:

  1. UP I Băișescu – partida – 2200151301440  = 60 mc  – LFoc  Paltin de Munte
  2. UP I Băișescu – partida – 2300151300040  = 25 mc  – LFoc  Paltin de Munte

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1, Mai nr. 1 până la data de 27.03.2023, ora 1400. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 27.03.2023, ora 1430.

Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                 tehn. Balabasciuc Ștefan