Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației AUCOPPP Fălticeni, în data de 28.03.2023, ora 10:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Volumul propus pentru licitație este de 174 mc lemn lucru fag, 32 mc lemn lucru DT, conform specificațiilor din caietele de sarcini. Masa lemnoasă face parte din partizile:

  1. UP I Băișescu – partida – 2200151301440 = 53 mc – LL Fag,
  2. UP I Băișescu – partida – 2200151301440 = 24 mc – LL Paltin de Munte,
  3. UP I Băișescu – partida – 2200151301790 = 44 mc – LL FAG,
  4. UP I Băișescu – partida – 2200151301790 = 1 mc – LL Paltin de Munte,
  5. UP I Băișescu – partida – 2300151300060 = 30 mc – LL FAG,
  6. UP I Băișescu – partida – 2300151300040 = 47 mc – LL FAG,
  7. UP I Băișescu – partida – 2300151300040 = 7 mc – LL Paltin de Munte

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 27.03.2023, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documente necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 27.03.2023, ora 14:30.

Șef ocol silvic,                                                  Resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan