Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a  AUCOPPP Fălticeni, în data de 06.03.2023, ora 10:30, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava. Volumul propus pentru licitație este de 474 mc lemn lucru și foc rășinoase, lemn lucru fag, lemn lucru și foc DT, lemn lucru și foc DM, conform specificațiilor din caietele de sarcini. Masa lemnoasă face parte din partizile:

  1. UP I Băișescu – partida – 2200151300540 = 253 mc – 4 loturi
  2. UP I Băișescu – partida – 2200151300440 = 121 mc – 3 loturi
  3. UP I Băișescu – partida – 2300151300060 = 100 mc – 1 lot

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 06.03.2023, ora 09:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

 Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 06.03.2023, ora 09:30.

 

                           Șef ocol silvic,                                                  Resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                     tehn. Balabasciuc Ștefan