Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de  22.07.2022, ora 12:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 21.07.2022, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Volumul propus pentru licitație este de 740 mc lemn lucru rășinoase și foioase. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în

1.UP IV Secrieș – partida    – 2200151300880 =  120 mc – LL Fag, R

2.UP IV Secrieș – partida    – 2200151300880 =    20 mc – LL DT, R

3.UP IV Secrieș – partida    – 2200151300880 =  300 mc – LL Rășinoase, R

4.UP IV Secrieș – partida    – 2200151300750 =  300 mc – LL Rășinoase, PR

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 21.07.2022, ora 14:30.

Informații pentru detalii

             Telefonic:  0744624065, 0749182803, 0744399682, 0757063189

                     Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan