Anunț Licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOOP Fălticeni, în data de 22.06.2022, ora 10:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni , str. 1 Mai nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava. Volumul propus pentru licitație este de 760 mc lemn lucru și foc, din partizile:

 1. UP I Băișescu – partida -2200151300210  =  20 mc  – LL rășinoase,ACC I
 2. UP I Băișescu – partida – 2200151300430  = 90mc –LL rășinoase,PR
 3. UP I Băișescu – partida – 2200151300510  = 150 mc –LL rășinoase ACC I
 4. UP I Băișescu- partida – 2200151300510 =120mc LF rășinoase  ACC I
 5. UP I Băișescu –partida – 2200151300660 =55 mc LL rășinoase PR
 6. UP I Băișescu –partida – 2200151300660 =8 mc LL Fag PR
 7. UP I Băișescu –partida – 2200151300720 =100 mc LL rășinoase PR
 8. UP I Băișescu –partida – 2200151300720 =12 mc LL Fag PR
 9. UP I Băișescu –partida – 22001513006720 =5 mc LL DT PR
 10. UP I Băișescu –partida – 22001513006550 =200mc LL rășinoase PR

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva –Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 21.06.2022, ora 15:00.Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

 1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile,
 2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 21.06.2022, ora 15:30.

Șef ocol silvic,                                                                                            resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                                                            tehn. Balabasciuc Ștefan