Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto