Alocuțiune rostită cu ocazia lansării dicționarului „Theotokos” la Academia Română (7 martie 2024)

Stimare Domnule Vicepreședinte al Academiei Române,
Stimate Domnule Profesor,
Preacucernici Părinți,
Distinsă audiență,

Trebuind ca timpul să fie bine drămuit, așa cum ne-au sugerat cu amabilitate distinsele noastre gazde, mă mărginesc a vă împărtăși un singur gând legat de această lansare, a doua în București, după cea de ieri de la Facultatea de Teologie, a lucrării ΘΕΤΟΚΟΣ. Enciclopedie teologică a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu Maria, scrisă, cu acrivie și competență, de către dl profesor universitar doctor Remus Rus.

Nu cunosc în ce condiții un scriitor poate să-și lanseze o carte la Academia Română (și cine nu și-ar dori asta?). Nici nu am informații, apoi, care sunt criteriile după care, de pildă, un volum poate fi premiat de acest for înalt de cultură și spiritualitate în spațiul românesc. La fel, îmi dau bine seama că nu toți scriitorii, chiar cu lucrări deosebit de importante, pot face parte din colegiul membrilor Academiei.

Ceea ce se întâmplă însă astăzi, aici, este un vădit și semnificativ semn al validării unei persoane și a unei opere. Nu mă refer la această lucrare, din urmă, pe care nu puțini o consideră a fi o încununare a întregii activități științifice a domnului profesor. Prin această lansare este onorată munca de o viață a domniei sale, pusă în slujba științei teologice în general și a celei care ține de istoria experienței religioase în chip special. Căci scrisul și discursul dlui profesor Remus Rus sunt caracterizate de ceea ce Academia Română prețuiește în mod deosebit și transmite ca model spre imitare: seriozitate și competență, rigoare științifică și cursivitate aperceptivă, simț estetic și valoare documentară, explorare a specificului particular și deschidere spre universal.

Dicționarul dedicat Maicii Domnului este o mostră din acest spectru de cercetare. El conține în cele peste 650 de pagini ale sale articole importante nu doar din domeniul mariologiei, ci dintr-o multitudine de alte segmente ale teologiei academice. Și nu doar a teologiei creștine răsăritene, ortodoxe, ci prezintă, sintetic, și învățătura doctrinară catolică despre Maica Domnului, precum și cea a unor ereziarhi din epoca primară a creștinismului, cea a marilor reformatori, ori a unor curente de gândire, mai vechi ori mai noi.

Această enciclopedie este, așadar, un instrument de lucru pentru teologi, indispensabil aș spune pentru cei care doresc să adâncească tema locului Maicii Domnului în creștinism; este, apoi, o carte de lectură consistentă pentru evlavia creștină, evlavie care se dorește a fi dublată (nu confiscată, nici înlocuită) de cunoaștere; ea reprezintă și o bucurie pentru orice bibliotecă spre a o avea în patrimoniul ei, precum și o delectare pentru cei iubitori de eleganță tipografică.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost onorată a tipări la Editura Crima această lucrare care însumează un efort de peste 10 ani de la nașterea gândului în inima dlui profesor Remus Rus, demers editorial care a primit întreaga binecuvântare a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Ea a beneficiat de priceperea echipei tinere dar entuziaste, condusă de părintele consilier Constantin Ciprian Blaga de la sectorul Editură și Tipografie a Arhiepiscopiei noastre, în împreună lucrare cu echipa de design Wincero, tot din Suceava.

Adresând mulțumiri din toată inima părintelui patriarh Daniel pentru încuviințarea desfășurării și a acestui eveniment astăzi, la Academia Română, precum și Excelențelor Voastre, gazdele onorante de aici, închei prin a-mi mărturisi credința că această lansare va sta la loc de cinste alături de admirabilele proiecte pe care desfășurați. În același timp, ca recunoștință pentru opera, pentru întreaga activitate a dlui profesor Remus Rus, evenimentul de astăzi îl așază, simbolic, pe domnia sa, în rândul celor care, într-un mod sau altul, sunt recunoscuți, apreciați, felicitați și înscriși în panteonul de frumuseți pe care îl patronează Academia Română.

Îl rog pe Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cei care iubim frumosul, îl prețuim, îl ținem în căușul inimii și îl dăm mai departe, în duhul smereniei pe care am deprins-o de la Fecioara Maria.

† Damaschin Dorneanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților