ALMA MATER SUCEVENSIS

usv_site

În cadrul manifestărilor ştiinţifice  desfăşurate în cadrul Zilelor  Universităţii un loc aparte l-a ocupat sesiunea de comunicări ştiinţifice Alma Mater Sucevensis organizată de Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social Politice din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie  a Universităţii Ştefan cel Mare Suceava. Sesiunea  de comunicări ştiinţifice a debutat prin lansarea  unor volume de istorie apărute în anul 2020 scrise de cadre didactice din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie. Un loc aparte l-a ocupat prezentarea volumului  Bucovina, Istorie Cult, Cultură şi Patrimoniu, volum apărut la Editura Glasul Istoriei  Bucureşti, editat în colaborare  cu Arhiepiscopia  Sucevei şi Rădăuţilor . Între cele 22 de studii pot  fi semnalate în mod  special studiile  semnate de autori din cadrul Arhiepiscopoiei Sucevei şi Rădăuţilor:   Protos. Justin Taban (Mănăstirea Putna), Arhim.  Justin Dragomir (Mănăstirea Bogdana Rădăuţi), Arhid. Vasile M. Demciuc, Pr. Lucian Tablan Popescu, Pr. dr. Adrian Duţuc, Pr. Ştefan Mihalcea. În dupa  amiaza  zilei de 5  martie au fost susţinute alături de alte comunicări, comunicări care au pus în valoare  aniversarea  din acest an, prilejuită de împlinirea a 620 de ani de la recunoaşterea de către  Patriarhia de Constantinopol a lui Josif  I Muşat ca  mitropolit al Moldovei cu reşedinţa la Suceava. Comunicări semnate de  Pr. Constantin Oprea,  Consilier cultural,  Arhid. Vasile M Demciuc, Consilier Monumente Patrimoniu, Arhid. Vasile Plamadă.