196 de participanți la etapa județeană a Olimpiadei interdisciplinare  „Cultură şi spiritualitate românească”, la Suceava

Sâmbătă, 11 martie a.c., a avut loc, la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din Suceava, etapa județeană a Olimpiadei interdisciplinare „Cultură şi spiritualitate românească”, o competiție pentru disciplinele limba şi literatura română şi religie, devenită tradiție în județul nostru,  proiectul inițial fiind propus de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, încă din 2008.

La această etapă, au participat 196 de elevi din 45 de unități școlare din județ, 112 concurenți la nivel gimnazial și  84  la nivel liceal.

Așa cum evidențiază și regulamentul specific de organizare și desfășurare, această olimpiadă interdisciplinară reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplinele limba și literatura română și religie (toate cultele) și are ca obiectiv fundamental promovarea interdisciplinarităţii, prin identificarea arhetipului literaturii de inspiraţie sacră, concurenţii urmând a proba abilităţi de susţinere a unei argumentări personale, bazate pe studiu comparativ şi pe exprimare culturală.

Conform aceluiași regulament,  „olimpiada valorifică personalitatea culturală deschisă, flexibilă, a elevului capabil de performanţă din învăţământul preuniversitar și se adresează elevilor creativi, cu un orizont cultural adecvat vârstei, care pot valorifica elemente de antropologie culturală din programele disciplinelor limba şi literatură română şi religie. Elevii trebuie să deţină abilităţi de documentare, de lectură şi de interpretare a mesajului textului literar cu tematică sacră şi a textului nonliterar despre lume, corelate cu categoria estetică a frumosului, a adevărului şi a binelui”.

Tematica olimpiadei se circumscrie genericului Frumuseţea sacră a lumii, subtemele de abordat în acest an fiind următoarele: Creația ca dar al iubirii divine (clasa a V-a); Eu și universul meu familiar (clasa a VI-a); Omul în comuniune cu semenii și divinitatea (clasa a VII-a); Iubirea ca formă de comuniune și împlinire (clasa a VIII-a); Libertate și responsabilitate în lumea contemporană (clasa a IX-a); Conștiința și demnitatea în viața tinerilor (clasa a X-a); Frumosul în creația divină (clasa a XI-a); Existența între sacru și profan (clasa a XII-a).

Competiția vizează, deopotrivă, manifestarea unor atitudini pozitive faţă de formele de expresie culturală, care contribuie la afirmarea identităţii culturale româneşti în spaţiul universalităţii. Prin valorificarea domeniilor de conţinut propuse, dezvoltate  la disciplinele limba şi literatura română și religie, concurenții pot demonstra competenţele de comunicare şi culturale proprii, ca bază pentru activitatea de performanţă, olimpiada aceasta asigurând punerea în valoare a contribuţiei religiei la cultura şi civilizaţia universală, prin conexiunile dintre limbă, literatură și artă.

prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie