185 de ani de la nașterea „poetului Sucevei” – Vasile Bumbac

Printre atâtea numeroase nume frumoase de poeți, scriitori și oameni de cultură născute în frumoasa Bucovină, se numără și cel al poetului Vasile Bumbac.

Născut undeva, nu departe de vatra de aur a istoriei – Suceava, în satul Costâna, într-o iarnă grea și geroasă a anului 1837, în ziua de 7 februarie, tânărul Vasile și-a petrecut copilăria alături de cei șase frați ai săi și o soră, despre care nu se știu foarte multe date, însă despre Ion (Ioniță) Bumbac, profesor la Gimnaziul din Cernăuți, se știe că a fost colaborator cu versuri, nuvele și articole la unele publicații ale vremii.

Bucătarul boierului Ioan Ienaceski Cârstea din Costâna, Iordachi, este cel care îl inițiază în descifrarea slovelor. Dovedindu-se a fi un elev silitor, promovând an de an fiecare clasă cu rezultate bune la învățătură sub îndrumarea profesorului Aron Pumnul, încearcă să-l apropie cât mai mult de literatură. Până în clasa a VII-a va fi alături de poetul Mihai Eminescu, el purtând adeseori discuții cu acesta despre creațiile populare.

Contemporan cu Eudoxiu Hurmuzachi, Vasile Bumbac prinde zăpăceala electorală pentru alegerea acestuia, fiind un mare sprijinitor al culturii și literaturii române din Bucovina, însă din cauza unor întorsături neașteptate acesta nu a mai fost ales, acest eveniment împiedicându-l să mai termine studiile gimnaziale la Cernăuți.

Termină studiile gimnaziale la Blaj, loc „de unde a răsărit soarele românismului”, iar după examenul de bacalaureat se întoarce la Cernăuți.

În perioada anilor 1864 – 1874 studiază filosofia la Viena, loc în care mai târziu Mihai Eminescu va găsi aici „pe cei aproape o sută de bucovineni, câți se aflau la Viena, dintre care unii trebuie să-i fi fost dintre cunoscuți”. Aici, Vasile Bumbac frecventează pe lângă cursurile facultății și Societatea Studenților români din capitale Austriei, „România Jună”, făcând parte o perioadă din Comitetul de conducere, o perioadă primind și mandat de președinte al acestei societăți de cultură.

În anul 1874 se întoarce în ținutul Bucovinei, la Suceava, fiind numit profesor de limbile clasice și limba română la Gimnaziul din Suceava.

După o lungă și frumoasă activitate în zona fostei reședințe voievodale a Moldovei, la 27 februarie 1918, poetul Vasile Bumbac trece la cele veșnice, fiind înmormântat în cimitirul orașului Suceava, alături de soția sa.

În fiecare an, la data de 7 februarie, ținutul Sucevei îl sărbătorește pe poetul Vasile Bumbac.

Bibliografie:

  1. Iorga Nicolae, Oameni care au fost, vol. II, București, 1935;
  2. Loghin, C., Istoria literaturii din Bucovina, Cernăuți, 1926;
  3. Paina Mircea I., Vasile Bumbac (1837 – 1919) – note din „Familia”;
  4. Bocancea Mihai și Nacu Ionuț – Mihai, Vasile Bumbac, elev al profesorului Aron Pumnul la Gimnaziul superior de stat din Cernăuți și admirator al fraților Hurmuzachi, luptător pentru unire, Cucuteni 5000 REDVIVIVUS, Iași, 10 -20 octombrie 2017.
Ieromonah Ioan Tofan

Referent în cadrul Sectorului Cultural