Ziua educației în Protopopiatul Suceava I

Pentru preoții din Protopopiatul Suceava I Ziua Educației a fost un prilej de bucurie, fiindcă întâlnirile ce au avut loc cu copiii s-au desfășurat în Sfintele Biserici cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

Părinții au organizat diferite activități, precum explicarea Sfintei Proscomidii, cateheze despre Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau despre Sfintele Taine, dar și alte teme care au stârnit curiozitate și interes copiilor prezenți în această zi petrecută în tinda Sfintei Biserici.

Toate acestea au fost precedate în mare parte de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, întrucât împărtășirea copiilor cu Trupul și Sângele Domnului este un prim pas pentru a putea păși cu inimă curată, cu gând bun și cu luare aminte în minunatele Taine ale Bisericii.

Sărbătorirea acestei zile în preajma bisericii nu este nimic nou, deoarece ne aduce aminte de originile primelor școli ce s-au format în apropierea Sfintelor noastre Biserici. Printre acestea, amintim prima școală românească, atestată documentar în anul 1495 în curtea Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Șcheii Brașovului; prima școală domnească, înființată de Vasile Lupu în 1640: Academia de la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”, și multe alte exemple de școli unde tinerii , dar și cei ce și-au dorit să depășească provocările vremurilor, au primit condeiul în mână și au cules cele mai alese mărgăritare.

Acestea toate ne aduc cinste atât nouă, cât și poporului nostru, fiindcă istoria educației românești se împletește cu istoria Bisericii noastre strămoșești.

Educația ortodoxă abordează, de asemenea, provocările contemporane cu care se confruntă tinerii. Acest lucru poate include discuții despre etică, moralitate, tehnologie și schimbările sociale. Tinerii crescuți și educați în mediul eclesial își vor conduce  întreaga viață pe anumite principii bine stabilite și se vor deosebi de întreaga generație ce tinde spre uniformizare. Educația ajută tinerii să aplice învățăturile creștine în contextul lor de viață și să răspundă provocărilor cu înțelepciune și credință.

În concluzie, educația în creștinismul ortodox are un rol crucial în dezvoltarea tinerilor ca persoane morale și spirituale, în consolidarea comunității creștin-ortodoxe și în transmiterea credinței și valorilor creștine. Aceasta creează o legătură puternică între tineri și Biserica Ortodoxă, contribuind la continuarea și prosperitatea tradiției creștine ortodoxe.

Pr. Cristian Valentin Diaconu
Misonar Protopopesc
Protopopiatul Suceava I