Vocație și ministeriat, măsurate în decenii, un volum despre slujirea lui Dumnezeu și iubirea de semeni

untitled-1

Am primit cu bucurie în dar un volum aniversar apărut anul acesta la Editura Performantica, Vocație și ministeriat, măsurate în decenii[i], culegere  de texte menite să celebreze treizeci de ani de episcopat ai Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Este un volum care a văzut, în mod evident, lumina tiparului din dragoste și respect pentru o personalitate a Bisericii românești, un părinte și un duhovnic deopotrivă, un păstor al turmei sale, un episkopos care, așa cum precizează conf. dr. Adrian Muraru în cuvântul de deschidere al cărții, este capabil de „bunătate nemărginită în veghere”, „spre buna izbândă”[ii]. Și cum poate fi sărbătorit mai nimerit un iubitor al cuvântului decât așa, prin gândurile sincere puse pe hârtie ale unor oameni care s-au bucurat de-a lungul timpului de întâlnirea cu el.

Încă de la început, parcurgând foaia de cuprins a lucrării de față, am realizat că acei oameni care au dorit să scrie un gând pentru Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic fac parte din categorii profesionale diverse și au o experiență de viață foarte diferită. Este neîndoielnic un semn că existența acestora a fost marcată la un moment dat de întâlnirea cu arhiepiscopul, de sfatul lui bun, de cuvintele lui înțelepte. Și asta pentru că în viața fiecăruia dintre noi există oameni providențiali care, în momente de cumpănă sau de incertitudine, aduc pace și răspuns întrebărilor și rugăciunilor noastre. Cei care au avut ocazia să îl cunoască și semnează în această carte spun că în urma întâlnirii cu IPS Calinic au învățat „ce înseamnă înțelegerea și iertarea, în sensul profund al virtuții, precum și dragostea păstorului  pentru preoții de mir și pentru monahi, dublate de sprijin necondiționat până la capăt”[iii] (lector univ. dr. Bogdan Constantin Neculau).  În aceste timpuri aflate mai mereu sub semnul transformării, este tot mai important să punem preț pe înțelegere și iertare pentru cei de lângă noi, pentru oamenii din preajma noastră.

Amintirile semnatarilor acestui volum sunt încărcate de afecțiune pentru păstorul care la un moment dat le-a arătat bunătate și sprijin. Pr. lect. univ. dr. Ioan Valentin Istrati își amintește cum într-o iarnă, după o slujbă ținută într-o bisericuță de lemn a unei parohii de pe Prut, episcopul i-a pus pe cap propria camilafcă ca să îl protejeze de ger: „Lasă, măi Ioane, i-ar fi spus episcopul de atunci preotului, eu am păr în cap să mă apere de vifor. M-am făcut mic la o asemenea uriașă iubire de oameni”[iv].

Volumul aniversar are două axe de construcție: una vizează, de fapt, viziunea IPS Calinic despre lume și relația acesteia cu Dumnezeu, iar o a doua marchează răspunsul semenilor la întâlnirea rodnică cu arhiepiscopul acum, după treizeci de ani de episcopat. Unul dintre motoarele creatoare ale universului este iubirea, materializată în comuniunea familială despre care Părintele Arhiepiscop vorbește într-o lucrare recentă, Familia și filantropia – două instituții divino-umane: „Ca fundament al comuniunii familiale, iubirea este cea care îi dă ceea ce numim forța creatoare a acesteia deoarece dinamizează toate energiile și îmbogățește ființa și viața omului, împlinind-o, dar și orientând-o spre chemarea de a se împărtăși de viața cea veșnică”. Gândul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic se îndreaptă mereu spre copii și spre tineri care ar trebui în accepțiunea sa să primească o educație solidă bazată pe „angajamentul  dintre familie, școală și biserică”[v]. Printre cei care răspund învățăturilor primite, aniversându-l pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, se numără dr. Cristian Negură, medic primar la Spitalul Universitar „Cuza-Vodă” din Iași, Arhim. Dr. Mihai Daniliuc, Egumenul schitului Vovidenia Neamț, prof. Daniela Ceredeev, inspector de specialitate, disciplina Religie, ISJ Suceava, prof. dr. Mihaela Grădinariu, interpreta Paula Seling și mulți alții. Pentru fiecare dintre aceștia, întâlnirea cu  Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a fost ziditoare. Încheiem cu un scurt portret al celui căruia i se dedică volumul Vocație și ministeriat, măsurate în decenii pentru că omul este cel care însuflețește locul în care viețuiește și lasă urme adânci în conștiința semenilor: „Ctitor de zidiri trainice, dar și de suflete care au mereu nevoie de călăuză. Grabnic ajutător omului căzut în amară ispită, priveghetor al drumului celui bun. Iubitor de cele sfinte, văzutele și nevăzutele. Chivernisitor de gânduri cu șart și miez, îmbrăcate-n cuvânt”[vi].

Prof. dr. Isabel Vintilă

 


[i] Vocație și ministeriat, măsurate în decenii, coord. Daniela Ceredeev, Iași, Editura Performantica, 2021

[ii] Ibidem, pp. 4-5.

[iii] Ibidem, p. 28

[iv] Ibidem, p. 30

[v] Ibidem, p. 15

[vi] Ibidem. P. 48