Vizita părintelui Efrem Vatopedinul la Mănăstirea Putna

În cadrul vizitei pe care a efectuat-o în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, sâmbătă, 17 iunie 2023, părintele arhimandrit Efrem, starețul Mănăstirii Vatopedu, împreună cu un grup format din monahi și mireni, fii duhovnicești ai părintelui, au vizitat Mănăstirea Putna, ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Delegația a fost întâmpinată în poarta mănăstirii de către părintele stareț arhim. Melchisedec, însoțit de câțiva părinți, apoi, după salutul de bun venit, s-a mers în biserica mănăstirii. Oaspeții s-au închinat la mormântul Sfântului ctitor și la icoana Maicii Domnului, timp în care la strană s-au cântat troparul Sfântului Ștefan și axionul „Cuvine-se cu adevărat”.

În cuvântul de întâmpinare, părintele arhimandrit Melchisedec a amintit de viața Sfântului Ștefan, de anii de intensă activitate ctitoricească – 1486–1504, anii „marii rugăciuni” a voievodului –, în care se cuprind și daniile oferite mănăstirilor din Sfântul Munte, de epoca Sfântului Mitropolit Iacob Putneanul, al doilea mare ctitor, de înflorirea duhovnicească și culturală a mănăstirii, dar și de perioadele grele prin care a trecut, respectiv ocupația habsburgică și perioada comunistă, cu acel negru decret 410 din 1959. Referindu-se la perioada de după 1989, părintele stareț Melchisedec a subliniat importanța legăturilor frățești dintre mănăstirea noastră și mănăstirile din Grecia și Sfântul Munte, dar și cu mănăstirile din Patriarhia Antiohiei, amintind în mod deosebit de ajutorul duhovnicesc și material dat nouă de părintele arhimandrit Policarp Matzaroglou, duhovnicul Mănăstirii Makri – Alexandroupoli.

A fost remarcată de asemenea legătura și unitatea de ideal dintre Mănăstirea Putna și Mănăstirea Vatopedu, unitate dată de dorința comună de a împlini porunca Mântuitorului de a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. Grija pentru tineri, apropierea de lumea intelectuală și culturală, dar și rămânerea în tradițiile adânc ortodoxe sunt expresii ale acestei împreună lucrări.

În încheiere, părintele stareț Melchisedec a numit această întâlnire ca fiind o zi de înviere, așa cum îi plăcea părintelui Policarp să spună ori de câte ori se întâlnea cu părinții Putnei.

În răspunsul său, părintele arhimandrit Efrem a amintit că Sfântul Ștefan este pomenit în rândul ctitorilor mari ai Mănăstirii Vatopedu, el fiind cel care a rezidit arsanaua – portul mănăstirii, și a spus că deși este prima oară la Putna, cunoaște din cele citite și auzite bogata istorie a mănăstirii noastre și activitatea cultural duhovnicească a mănăstirii. Rugându-L pe Bunul Dumnezeu să întărească legătura frățească dintre mănăstirile noastre spre întărirea credinței și slava Bisericii, părintele Efrem a oferit Mănăstirii Putna o copie a Tetraevanghelului dăruit Mănăstirii Vatopedu de împăratul bizantin Ioan Cantacuzino VI.

În continuare, oaspeții au vizitat muzeul mănăstirii, paraclisul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, unde s-au închinat la moaștele Sfântului Iacob Putneanul, și Casa domnească, ctitorie a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, ridicată pe vechile temelii ștefaniene.

La final, părintele stareț Efrem a făcut următoarea însemnare în Cartea de aur a mănăstirii: „Cu multă bucurie vizităm Sfânta Mănăstire Putna și vedem această vestită mănăstire care a contribuit la trăirea Ortodoxiei. Maica Domnului să acopere obștea și pe părintele stareț”.

Sunetele clopotelor au însoțit plecarea lor, cu speranța unei noi revederi.

Protos. Pavel Niga

Foto credit: Protos. Timotei Tiron