Universitatea din București: Program de masterat unic dedicat administraţiei bisericeşti

informare

Programul de studii masterale Managementul economic și administrarea unităților bisericești a fost inițiat în Facultatea de Teologie Ortodoxă din București în anul 2020, după ce a fost avizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și apoi aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 739 din 31 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 821 şi 821 bis/2020 din 8 septembrie 2020.

Programul de master este dedicat teologilor, clericilor și personalului bisericesc care vor deprinde noţiuni de microeconomie în domeniul eclezial pentru a putea apoi activa in administrația bisericească.

Noul program de masterat îi va ajuta pe viitorii slujitori ai Bisericii să beneficieze de îndrumare şi consiliere prin participarea la cursuri precum:

– Noțiuni introductive de contabilitate;
– Sisteme informatice pentru unităție bisericești;
– Antreprenoriat și cultură antreprenorială;
– Prevederi statutare și regulamentare privind administrația unităților bisericești;
– Prevederi legale în vigoare în România privind administrarea unităților bisericești;
– Contracte civile;
– Dreptul muncii şi securităţii sociale.

Absolvenții programului Managementul economic și administrarea unităților bisericești vor dobândi competenţe necesare pentru a contribui la îmbunătățirea sistemului de management al fiecărei unități bisericești.

Locurile arondate acestui program de masterat din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti vor fi 15 la buget și 10 la taxă.

Mai multe detalii puteți afla AICI.