Un nou început: Examenul de capacitate preoțească, sesiunea 2023

Nimeni nu-și ia singur cinstea aceasta,
ci dacă este chemat de Dumnezeu…
(Evrei 5,4)

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, precum și cu directa implicare a Preasfințitului Părinte Episcop Vicar Damaschin Dorneanul, în perioada 25-27 septembrie 2023 s-a desfășurat o nouă sesiune a Examenului de capacitate preoțească. Acest Examen este organizat periodic de Centrul Eparhial Suceava, prin sectoarele Administrativ-Bisericesc și Educațional-Teologic.

Pentru a facilita accesul la informație, suportul bibliografic a fost scanat integral prin Sectorul Eucațional-Teologic și postat, în format electronic, pe site-ul Arhiepiscopiei. Totodată, candidații au primit și un Ghid pentru Examenul de capacitate preoțească, special conceput pentru proba scrisă, care să-i ajute în asimilarea materiei.

Cele două probe ale Examenului s-au desfășurat la Centrul Eparhial Suceava. Proba scrisă a avut loc luni, 25 septembrie 2023, în Sala Pimen Arhiepiscopul, iar notarea s- a făcut pe baza baremului afișat la ieșirea din examen. Candidații au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor și au fost evaluați de către o comisie prezidată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. Componența comisiei de evaluare a fost următoarea: arhid. prof. dr. Bogdan-Mihai Hrișcă, director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava (evaluator proba scrisă); PC Pr. prof. dr. Adrian Duțuc, cadru didactic în cadrul aceleiași instituții (evaluator probă scrisă); PC Pr. prof. dr. Silvestru Ionuț-Țurcă și Arhim. Hrisostom Rădășanu (evaluatori contestații).

Proba orală a examenului s-a desfășurat în Sala Gherasim Putneanul, după un program prestabilit. Comisia de evaluare a avut următoarea componență: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, PC Pr. prof. Adrian Iftimiu, preot îmbisericit la Parohia

„Sf. Ierarh Nicolae” din Suceava; PC. Pr. Dimitrie Horga, consilier al Sectorului Administrativ-Bisericesc; PC Pr. dr. Filaret Ruscan, consilier al Sectorului Misiune Pastorală și Actualitate Creștină; Arhid. prof. dr. Bogdan-Mihai Hrișcă, director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava și Arhid. Ionuț Isopescu, consilier al Sectorului Educațional-Teologic.

Rezultatele la cele două probe au fost îmbucurătoare, procentul de promovabilitate fiind de 82%. Astfel, 9 din 11 candidați participanți au fost declarați admiși la finalul celor două probe ale concursului. Organizatorii privesc cu optimism aceste rezultate și deduc faptul că examenul de capacitate preoțească este tratat cu multă seriozitate și disciplină: Căci cei ce slujesc bine, rang bun dobândesc și mult curaj în credința cea întru Hristos Iisus. (I Timotei 3, 13) De asemenea, se constată că majoritatea candidaților conștientizează următorul fapt: misiunea de iconom al tainelor lui Dumnezeu (I Cor. 4, 1) vine cu o mare putere și o uriașă responsabilitate.

Diac. Alexandru George Chimiec, unul dintre absolvenții examenului, a declarat că Examenul de capacitate preoțească aduce un plus de valoare în rândul clericilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților: Preoții au o responsabilitate spirituală semnificativă în comunitățile lor. Un examen riguros asigură că cei care intră în preoție au o înțelegere profundă a doctrinei și a practicilor religioase, ceea ce contribuie la oferirea unei slujiri de înaltă calitate. În al doilea rând, acest examen m-a ajutat în cunoașterea teologică, spun asta pentru că preoții trebuie să fie bine instruiți în teologie pentru a răspunde întrebărilor și nevoilor enoriașilor lor, iar acest examen, după cum bine știm, evaluează nivelul de cunoaștere teologică al fiecărui candidat. În al treilea rând, acest examen m-a ajutat în consacrarea mea spirituală. Prin trecerea cu succes a unui

examen de capacitate preoțească, candidații pot demonstra că sunt dedicați și că îndeplinesc standardele necesare pentru a sluji în calitate de lider spiritual.

De asemenea, dl. Teodor Dutciac a subliniat punctele forte ale Examenului de capacitate preoțească:

Sentimentul care îmi tranzitează întreaga ființă atunci când mă gândesc la experiența acestui examen este cel de siguranță – trăire datorată bunei organizări și desfășurări atât înainte, cât și în timpul acestuia.

Momentul de tensiune interioară ce caracterizează orice examen a fost redus până la stadiul de acalmie prin atitudinea cordială a Preasfințitului Părinte Damaschin, precum și a celorlalți organizatori. În cadrul probei scrise, asumarea responsabilă și personală a materialului bibliografic a presupus nu doar asimilarea strict cognitivă, ci și capacitatea noastră de sinteză și analiză. Astfel, au existat cerințe care au evaluat noțiunile academice și teologice, dar și aptitudinea noastră de a oferi răspuns la o situație concretă. În partea orală a examenului de capacitate preoțească am putut sesiza tranziția de la tipizatul unui „extemporal rigid” la ceea ce caracterizează un dialog deschis, responsabil și matur cu membrii comisiei.

Conchid prin a rezuma întregul ansamblu de idei cu următoarele: examenul de capacitate preoțească a constituit pentru mine o experiență provocatoare pe care am încercat să o aduc la nivel personal prin intermediul relației cu Dumnezeu; examenul a implicat responsabilitate și seriozitate din partea tuturor.

Motivați de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care îi spune ucenicului său să nu fie nepăsător față de harul pe care l-a primit (I Timotei 4, 14), credem că examenul de capacitate preoțească reprezintă un pas decisiv pentru cei care doresc să-și închine viața în slujirea lui Dumnezeu. Ne dorim ca aceste momente de pregătire și de verificare să conducă spre o sensibilitate față de sacru și spre o intimitate cu Dumnezeu. Ideal ar fi ca

Examenul de capacitate preoțească să fie privit ca un imbold spre o relație vie cu Hristos,

Marele Arhiereu și Izvorul preoției Noului Legământ.

În final, reamintim câteva dintre îndemnurile Sfântului Apostol Petru, nădăjduind prin aceasta că fiecare dintre cei 9 candidați admiși se va strădui să păstreze cald, cât mai mult timp, fiorul cel dintâi al viitoarei hirotonii:

Pe preoții cei dintre voi îi rog ca unul ce sunt împreună-preot și martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei celei ce va să se descopere: Păstoriți turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste; Nu ca și cum ați fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei. Iar când Se va arăta Mai-marele păstorilor, veți lua cununa cea neveștejită a măririi. (I Petru 5, 1-4)

 

Arhid. Marius-Gabriel Filip

Secretar în cadrul comisiei de organizare a Examenului de capacitate preoțească