Un an de la alegerea ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

S-a împlinit un an de la alegerea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin lucrarea Duhului Sfânt, ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, fiind chemat să aruncați mreaja de cealaltă parte a corabiei (cf. Ioan 21, 6) şi să vâsliți în marea învolburată a Ortodoxiei din iubita Bucovină.

În duh de rugăciune în această zi binecuvântată, aducem mulţumire Mult-Milostivului Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, pe care le-aţi cultivat prin rugăciune şi osteneală, înţelepciune şi stăruinţă, studiu neîntrerupt și căutarea permanentă a mai-binelui, punând în lumină taina rodirii spirituale a harului primit la hirotonie, spre slava Sfintei Treimi, bucuria Bisericii noastre și mântuirea poporului.

La acest ceas aniversar, Înaltpreasfinția Voastră, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) ca Harul Duhului Sfânt Cel trimis Sfinților Săi Apostoli să vă însoțească în lucrarea liturgică, pastoral-misionară, administrativ-edilitară, cultural-educativă și social-filantropică pe care o desfăşuraţi cu multă râvnă, armonizând dinamismul cu înţelepciunea şi cuvântul ziditor cu fapta bună, fiind ajutat de colaboratorii de la Centrul Eparhial, de cler şi cinul monahal, de autorităţi şi binefăcători, precum și de credincioși, în lucrarea împlinită spre binele Bisericii şi al societăţii.

Întru mulţi şi binecuvântați de Dumnezeu ani, Înaltpreasfinția Voastră!