Trei zile dedicate manifestărilor comemorative pentru acad. Dimitrie Onciul, la un secol de la mutarea Domnul

În perioada 18-20 martie 2023, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în parteneriat cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cu Primăria Comunei Straja și Școala Generală din Straja, a organizat o serie de evenimente omagiale menite să aducă la lumină personalitatea marcantă a unuia dintre cei care au contribuit cu înțelepciune și conștiință patriotică la conturarea istoriei poporului nostru, academicianul Dimitrie Onciul.

După ce în zilele de sâmbătă și duminică, 18 și 19 martie 2023, au fost organizate slujbe de pomenire pentru sufletul marelui istoric la Cernăuți, la mormântul acestuia, respectiv la Straja, satul său natal, ieri, 20 martie 2023, chiar în ziua în care s-au împlinit 100 de ani de la trecerea la cele veșnice a istoricului, au avut loc alte două evenimente prin care a fost prezentată nesfârșita dragoste de țară și de neam de care a dat dovadă istoricul, academicianul, profesorul și, nu în ultimul rând, omul Dimitrie Onciul.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în prima parte a zilei, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc Simpozionul „Centenar Dimitrie Onciul 1923-2023” dedicat comemorării a 100 de ani de la moartea marelui istoric bucovinean, președinte al Academiei Române (1920-1923).

Întâlnirea, adresată în cea mai mare parte comunității academice sucevene, a fost moderată de arhid. Vasile Demciuc, lector la Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și consilier eparhial al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească.

Între invitații de seamă ai simpozionului s-au numărat: prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, manager al Bibliotecii Naționale a României și cadru didactic la Universitatea București, prof. univ. dr. Ion Solcanu, membru titular al Secției de Științe Istorice și Arheologice – Academia Oamenilor de Știință, filiala Iași, prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector al Universității „Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru, de la Facultatea de Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel Mare”, și pr. prof. Vasile Nechita, de la Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Totodată, la eveniment a participat și domnul Cristian Anița, director al Arhivelor Naționale ale României, căruia i-a fost înmânat, de către arhid. Vasile Demciuc, Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, întrucât a urmat exemplul oferit de „tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt”.

Manifestările de comemorare ale academicianului Dimitrie Onciul au continuat în după amiaza aceleiași zile la Biblioteca Școlii Gimnaziale din Straja, instituție de învățământ care poartă numele marelui istoric din anul 1993.

Evenimentul cultural-educațional a adus împreună teologi, istorici, cadre didactice, elevi, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice locale.

După rostirea cuvântului de bun venit de către pr. dr. Constantin Oprea, consilier al Sectorului Cultural al Centrului Eparhial Suceava, specialiști din domeniul istoriei au împărtășit aspecte importante legate de viața și opera bucovineanului comemorat în aceste zile. Un punct central al comunicărilor a fost constituit de rememorarea perioadei în care Dimitrie Onciul activa ca președinte al Academiei Române. Totodată, a fost subliniat rolul Comisiei Consultative Heraldice, numită „școala critică de istoriografie româ­nească“, a cărui întemeietor și președinte a fost începând cu anul 1922.

Prof. univ. dr. Ion Solcanu le-a vorbit celor prezenți despre una dintre preocupările sale legate de cercetările cu privire la busturile care îl înfățișează pe Dimitrie Onciul, acestea reprezentând dovezi, mărturii ale omagierii marelui istoric. Cel dintâi bust al academicianului a fost realizat în anul 1926 de către sculptorul Mihai Onofrei, turnat în bronz și amplasat astăzi pe Bulevardul Regina Elisabeta din București. De asemenea, a fost amintită dispariția și mai apoi regăsirea sculpturii de bronz a lui Dimitrie Onciul de la Cernăuți, lucrată de Corneliu Medrea și inaugurată la data de 26 octombrie 1928. Considerat un monument emblematic pentru Societatea studențească „Junimea”, bustul a fost martor al unei istorii zbuciumate, dar a fost păstrat datorită Facultății de Teologie din Cernăuți.

Prof. univ. dr. Adrian Cioroianu a punctat faptul că societatea noastră are din ce în ce mai mult nevoie de personalități inspiratoare precum Dimitrie Onciul. În plus, domnia sa a prezentat elementele importante din viața renumitului istoric născut la Straja, mai ales din perioada studiilor, petrecută la Cernăuți și Viena, Dimitrie Onciul fiind președintele Societății studențești „Junimea” – Cernăuți și vicepreședinte la Societatea studențească „România Jună” – Viena. Nu în ultimul rând, a fost evidențiat faptul că Dimitrie Onciul a fost unul printre puținii specialiști care au propus o abordare obiectivă, critică, a evenimentelor istorice, bazată pe dovezi.

A urmat discursul părintelui Vasile Nechita, prin care a fost adusă în atenție contribuția lui Dimitrie Onciul în „așezarea” istoriei bisericești fundamentate pe argumente realiste, scrierile sale reprezentând o operă de referință pentru cercetătorii zilelor noastre. Metoda critică folosită s-a împletit armonios cu faptul că a crescut într-o familie de preot, bunicul din partea mamei fiind la rândul său slujitor al Bisericii lui Hristos.

Despre lupta pentru adevăr și dreptate a lui Dimitrie Onciul la Cernăuți a vorbit prof. univ. dr. Ștefan Purici. A fost amintit, între altele, că marele istoric al Bucovinei și al României a devenit un exemplu pentru succesorii săi. Totodată, un aspect inedit adus în discuție este numele pe care acesta l-a purtat. În condica de nașteri era ortografiat „Dimitre”, tocmai pentru a-l diferenția de tatăl său, preotul Dimitrie.

Prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru a subliniat faptul că marele istoric comemorat astăzi face parte dintr-o generație de învingători, alături de alte personalități ale vremii, precum Nicolae Iorga, A.D. Xenopol, Vasile Pârvan, Ioan Bogdan ș. a. În concluzie, domnia sa a afirmat că prin participarea tuturor celor față la acest eveniment se aduce un semn de omagiu pentru acest titan, înaintaș al străjenilor.

Conf. univ. dr. Ioan Augustin Guriță, de la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a prezentat o scurtă incursiune în biografia marelui istoric, aducând la lumină detalii mai puțin cunoscute despre viața, cariera și opera lui Dimitrie Onciul. Comunicarea a subliniat caracterul profund patriotic și religios al academicianului, acesta ocupându-se îndeaproape de istoria meleagurilor natale și a așezămintelor monahale bucovinene, un eveniment relevant fiind susținerea discursului principal la Serbarea de la Mănăstirea Putna din anul 1904, la împlinirea a 400 de ani de la trecerea la cele veșnice a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.

Consilier superior la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale – Iași, dr. Mihai Mârza a rememorat cele întâmplate în anul 1900, când Dimitrie Onciul a fost numit director al Arhivelor Statului – București. De asemenea, a fost punctată contribuția pe care marele istoric a avut-o în organizarea, sistematizarea și, mai apoi, păstrarea arhivelor, roadele fiind vizibile și în zilele noastre.

Prezentarea prof. dr. Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate pentru disciplina Istorie, din Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a adus în atenție, între altele, activitatea didactică a lui Dimitrie Onciul la Cernăuți, în anul 1890, și mai apoi la Universitatea București, din 1895, ca profesor de istorie.

Au mai luat cuvântul prof. Cristinel Ionel Puha, director adjunct al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, și arhid. lect. univ. dr. Vasile Demciuc.

Un moment deosebit al întâlnirii l-a constituit lansarea cărții „Straja de odinioară – imagini și povești”, lucrare semnată de Dorin Pătrăucean, apărută recent la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Tot anul acesta, editura suceveană a mai publicat alte două cărți dedicate evenimentului comemorativ: „Dimitrie Onciul – istoric, profesor, fondator, patriot” și un volum de „Predici” semnat de tatăl marelui istoric.

La finalul conferinței din seria „Personalități ale istoriei locale”, pr. consilier Constantin Oprea a înmânat distincții de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic.

Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost oferit prof. univ. dr. Ion Solcanu și conf. univ. dr. Ioan Augustin Guriță „pentru remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”.

Apoi a fost înmânată Medalia jubiliară – înscrisă în crucea bimilenară a istoriei și jertfei poporului român domnului dr. Mihai Mârza „în semn de aleasă recunoștință pentru contribuția semnificativă adusă de-a lungul timpului la păstrarea și promovarea valorilor spirituale, patrimoniale, educaționale, filantropice, misionare, edilitare, culturale și sociale ale Bisericii și Țării”.

Evenimentul s-a încheiat cu o vizită la Casa Muzeu – Straja și cu un moment artistic deosebit susținut de copiii Școlii „Dimitrie Onciul”, condusă de prof. Maria Paraschiva Pătrăucean.

Seria manifestărilor comemorative a debutat sâmbătă, 18 martie 2023, la Cernăuți, cu o slujbă de pomenire la mormântul istoricului Dimitrie Onciul, prilej cu care a fost sfințit monumentul funerar recent refăcut. A urmat întâlnirea de la Căminul Cultural din Straja, unde a fost evocată personalitatea complexă a acad. Dimitrie Onciul, evidențiindu-se totodată valoarea lucrărilor sale în ceea ce privește întărirea sentimentului de dragoste de patrie și de neam.

Duminică, 19 martie, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea suceveană Straja au fost săvârșite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și slujba Parastasului pentru familia Onciul de către Înaltpreasfințitul Iosif, Mitropolit al Europei Occidentale și Meridionale, și de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Dimitrie Onciul s-a născut la 26 octombrie 1856 în localitatea Straja, județul Suceava, fiind cel dintâi fiu al preotului Dimitrie și al soției Singlitichia. A urmat studiile la Cernăuți și Viena, fiind la un moment dat președintele Societății studențești „Junimea” din Cernăuți și vicepreședinte al Societății Studențești „România Jună” din Viena.

După ce în anul 1895 devine profesor de istorie la Universitatea din București, Dimitrie Onciul este numit Director al Arhivelor Statului din București în anul 1900.

A fost Președintele Academiei Române în perioada 1920 – 1923, fiind ales membru al acesteia încă din 1906.

Prin lucrările sale, Dimitrie Onciul a demonstrat formarea poporului român pe o arie întinsă de ambele părți ale Dunării. Între lucrările sale se numără: Teoria lui Roesler. Studii asupra stăruinței românilor în Dacia Traiană (1885); Radu Negru și originea Principatului Țării Românești (1892); Originile Principatelor Române (1899); Tradiția istorică în chestiunea originilor române (1907); Ideea latinității și a unității naționale (1919).

A trecut la cele veșnice la 20 martie 1923, la București, dar, potrivit dorinței sale, a fost înmormântat la Cernăuți.

Irina Ursachi