Sinaxa cu duhovnicii și cu stareții și starețele din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

03_resize_site

Luni, 8 martie 2021, a avut loc Sinaxa cu duhovnicii și cu stareții și starețele din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Tema sinaxei a fost „Duhovnicul în viața călugărului și a mănăstirii; duhovnicul din mănăstiri în fața provocărilor lumii contemporane”.

Întâlnirea a avut loc în Sala Pimen Arhiepiscopul a Centrului Eparhial Suceava. După rugăciunea Împărate ceresc, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, exarh și stareț al Mănăstirii Putna, a citit un cuvânt oferit pentru această ocazie de arhim. Zaharia Zaharou, Noi începuturi, noi milostiviri, noi cântări de mulțumită și iubire. Acest text va fi publicat într-o carte ce urmează să apară la Editura Basilica, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, părintele arhimandrit Nectarie Clinici, exarh zonal și starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei, a citit răspunsurile pe care duhovnicii le-au dat la întrebarea: „Ce probleme mai speciale ați întâlnit la spovedit?”. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a selectat câteva din problemele ridicate și acestea au fost discutate pe larg.

În analiza problemelor s-a făcut apel la experiența unor mari duhovnici, precum părinții Cleopa Ilie, Paisie Olaru, Sofian Boghiu. S-a accentuat că în situațiile dificile este necesară o discuție pe îndelete între duhovnic și credincios, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic îndemnând ca deciziile care se iau pentru vindecarea duhovnicească a oamenilor să fie luate cu așezare duhovnicească, întrucât exagerările nu sunt bune.

De asemenea, a fost subliniată dificultatea pastorației românilor care își împart timpul între țară și străinătate; în dialogul cu ei, duhovnicul trebuie să folosească cu discernământ medierea telefonică sau a internetului.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a vorbit despre etapele de vindecare a dependențelor, subliniind că din momentul cronicizării unei dependențe este nevoie de o conlucrare între spovedanie și tratament medical de specialitate. În acest context, Preasfinția Sa a propus înființarea de către Arhiepiscopie a unui centru pentru tratarea dependențelor.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a cerut ca duhovnicii să aibă multă atenție, discernământ și căldură în spovedania și în sfătuirea adolescenților și a tinerilor.

În continuare, părintele protosinghel Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural, a citit răspunsurile pe care părinții stareți și maicile starețe le-au dat la întrebarea: „Ce probleme mai speciale ați întâlnit în viața de obște?”. Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a selectat câteva dintre ele, care au fost, de asemenea, discutate pe larg.

Problemele au vizat întărirea vieții de obște prin respectarea rânduielilor și canoanelor care privesc viața monahală, prin unitatea administrativă a mănăstirii și o conlucrare după rânduială între conducătorul mănăstirii, consiliile mănăstirii și, la mănăstirile de maici, duhovnicul mănăstirii. Alte teme abordate au fost relația potrivită a viețuitorilor cu familia din care provin și discernământul în relația cu laicii și, mai ales, cu cei care sprijină mănăstirea.

Părintele protosinghel Paraschiv Dabija, vicar administrativ, a prezentat probleme administrative care interesează și mănăstirile. Între ele: slujirea preoților din alte eparhii se face doar cu binecuvântarea Chiriarhului; se recomandă trimiterea viețuitorilor la studii teologice; prin participarea în comun la ascultări, viețuitorii începători se vor forma de la cei care sunt de mult timp în mănăstire; importanța realizării inventarelor mănăstirilor; necesitatea măsurilor de protecție împotriva incendiilor; cooperarea între mănăstiri pentru a produce diferite obiecte și pentru a accesa fonduri. De asemenea, Preacuvioșia sa a subliniat importanța dezvoltării de servicii sociale acreditate, ca formă actuală a milosteniei care se face în mănăstiri.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a îndemnat la citirea mai intensă a Sfintei Scripturi, mai ales a Noului Testament, și a propus ca în mănăstiri, în perioada Postului Mare, în timpul mesei, când, conform practicii monahale, se citește cuvânt de folos, să se citească din Noul Testament, iar în celelalte posturi din cărți ale Sfinților Părinți.

Mănăstirile au fost îndemnate să asigure permanent un preot care să fie disponibil pentru credincioșii ce solicită diferite servicii religioase sau sfătuire.

Au fost reamintite temele sinaxelor duhovnicești care se vor ține la mănăstiri în primele cinci duminici din Postul Mare: Mântuirea – studiu comparativ în ortodoxie, catolicism, și protestantism. Ortodoxia – frumusețea vieții in Hristos; Treptele și folosul rugăciunii. Rugăciunea lui Iisus – respirația monahului; Datoriile monahului față de Dumnezeu și față de aproapele. Asumarea și purtarea crucii lui Hristos; Treptele urcușului duhovnicesc în viața monahului. Smerita cugetare atotcuprinzătoare; Monahismul creștin-ortodox – temeiuri biblice. Hristos Domnul în viața monahului.

De asemenea, s-a hotărât organizarea în luna mai de cursuri de ghizi pentru călugării și maicile care prezintă vizitatorilor istoria și patrimoniul mănăstirilor.

Părintele exarh a recomandat duhovnicilor două cărți: Spovedania și duhovnicia, a preotului Petre Vintilescu, și tratatul Despre preoție al Sfântului Ioan Gură de Aur, alături de Cuvântul înainte al traducătorului, părintele Dumitru Fecioru, care este un alt tratat despre preoție, de o frumusețe și înălțime duhovnicească rare. Iar pe părinții stareți și pe maicile starețe i-a rugat să nu neglijeze cartea Paternitatea și îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creștin a lui Irénée Hausherr.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a binecuvântat pe toți cei prezenți pentru a se folosi duhovnicește de perioada care urmează, a Postului Mare, și a citit rugăciunea mare de dezlegare.

 

Protos. Dosoftei Dijmărescu

Exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților