Sfințirea locului și punerea pietrei de temelie pentru biserica „Tuturor Sfinților” – Rădăuți

„De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc…” – Psalmul 126, 1

Ziua de Duminică, 19 Iunie 2022, zi de prăznuire a Tuturor Sfinților, a fost una cu totul deosebită pentru credincioșii rădăuțeni.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a fost sfințit locul pe care se va ridica biserica având hramul ,,Duminica Tuturor Sfinților”, în Municipiul Rădăuți. Importanța momentului este sporită și de faptul că un asemenea eveniment nu s-a mai petrecut în orașul Rădăuți de aproximativ 20 de ani.

Slujba de sfințire a locului a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din Municipiul Rădăuți, precum și din localitățile limitrofe, în prezența autorităților locale și a unui număr impresionant de credincioși.

La finalul slujbei, părintele Dumitru Babula, parohul parohiei ,,Duminica Tuturor Sfinților” – Rădăuți, cel care se va îngriji de construirea noii biserici, a mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra comunității pe care o păstorește, precum și tuturor celor prin care Dumnezeu lucrează în vederea ducerii la bun sfârșit a lucrărilor începute.

Prezent la eveniment, domnul Bogdan – Andrei Loghin, primarul Municipiului Rădăuți, și-a exprimat bucuria participării la această slujbă și încrederea pe care o are în vederea finalizării lucrărilor de construire a sfântului locaș.

În cuvântul său, bazându-se pe rugăciunile citite în cadrul ierurgiei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a vorbit despre binecuvântarea pe care o aduce Dumnezeu în momentul sfințirii locului pe care se va construi biserica – „Casa lui Dumnezeu” – arătând că, prin sfințire, ,,locul este al lui Dumnezeu și pentru aceasta suntem datori să-I mulțumim, rugându-L să primească peticul acesta de pământ ca pe o jertfă a noastră, dăruindu-ne un loc în cer”. Totodată, Preasfințitul Părinte a arătat că toți cei care, ,,cu credință, smerenie, plecare de genunchi și rugăciune, vor intra în această biserică”, vor dobândi un loc sfânt în cer.

Printre vorbitori s-a numărat și pr. protoiereu Ionel-Constantin Maloș care a subliniat importanța momentului pentru credincioșii din Municipiul Rădăuți, evidențiind faptul că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. La final, părintele protoiereu i-a îndemnat pe cei de față a-și exprima dorința de a ajuta, în chip simbolic, prin acoperirea cu pământ a pietrei de temelie, urmând ca mai apoi, această bunăvoință să se concretizeze și faptic, material.

Pentru importanța și scopul sfințirii unui loc de biserică, redăm mai jos o rugăciune preluată din rânduiala liturgică aflată în cartea de cult numită Molitfelnic, rugăciune menită să încununeze rândurile de mai sus:

„Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai plăsmuit miazănoaptea și marea și toate, Cel pe Care nu Te poate încăpea cerul și pământul și ai voit a avea Ție Biserică pe pământ, spre lauda cea de-a pururi a Preasfântului Tău nume, cu umilință căzând, rugăm atotbunătatea Ta, binecuvintează temelia acestei biserici și toată zidirea ei și cu puterea Ta întărește-o și ține-o neclintită și nesurpată întru slava Ta, a unuia Dumnezeului Celui slăvit în Sfânta Treime, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.”

Protoieria Rădăuți