Sfat părintesc, prin lume de purtat

Începând cu anul 2008, în ziua de 26 septembrie, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,  îl prăznuim liturgic pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Voievod despre care cronicile mărturisesc că era „domn bun şi mai ales un evlavios ctitor de mănăstiri şi biserici”.

https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/sfantul-voievod-neagoe-basarab-cuvantul-inaltpreasfintitului-parinte-calinic-2

Cunoscut  și recunoscut, deopotrivă, pentru „două monumente de valoare excepțională: unul în domeniul arhitecturii – măreaţa biserică episcopală de la Curtea de Argeş, iar altul în domeniul literaturii: „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”, una dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii române vechi, scrisă în limba slavonă”.

Am ales din lucrarea aceasta monumentală, izvodită între anii 1513-1521, de Domnul ce-și dorea o educație aleasă și centrată pe valori netrecătoare pentru tinerii vremii sale, câteva rânduri ce mi se par a fi de o actualitate continuă.

„Acéstea toate le socotéște și le gândéște și cu céle bune te îngrădéște, iar céle réle tu le leapădă. Însă nu le vei putea socoti, deaca nu vei face cu dreptate lucrurile lui Dumnezeu. Că mai întâi de toate iaste tăcérea. Deci tăcérea face oprire, oprirea face umilință și plângere, iar plângerea face frică, și frica face smerenie. Smerénia face socoteală de céle ce vor să fie, iar acea socoteală face dragoste și dragostea face sufletele să vorbească cu îngerii. Atuncea va pricépe omul că nu iaste departe de Dumnezeu (…).”*

Altfel decât în graiul cronicilor vremii spus, sfaturile părintești către vlăstarul domnesc, Theodosie, îl îndemnau așa:

Acestea toate le socotește și le gândește și cu cele bune te înconjoară, iar cele rele părăsește-le. Însă nu le vei putea socoti, dacă nu vei face cu dreptate lucrurile lui Dumnezeu.

Că mai întâi de toate este tăcerea. Pentru că tăcerea face oprire, oprirea face umilință și plângere, iar plângerea face frică, și frica face smerenie.

Smerenia izvorăște cugetare la cele ce vor veni, iar acea socoteală naște dragoste și dragostea face sufletele să vorbească cu îngerii.

Atunci va pricepe omul că nu este departe de Dumnezeu (…).

„Dragostea face sufletele să vorbească cu îngerii.” Vă pare-a fi gând bun, „de buzunar”, în fiecare zi? Ați putea zăbovi, fie și-n treacăt, un singur minut, pe-un gând ca acesta? Ce sfaturi le dăm copiilor și tinerilor noștri prin lume de purtat?

Las cartea aceasta aici, la îndemână, poate c-ați  vrea să mai citiți fie și-un scurt alineat.

https://tineretulortodox.md/wp-content/uploads/2011/03/basarab-neagoe-invataturile.pdf

(* Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, Litera-Internațional, București – Chișinău, 2001, pag 140)

Prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie

Fotocredit: Ziarul Lumina