Sărbătoarea Sfinților Arhangheli la Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”

Ziua de prăznuirea a Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, 8 noiembrie 2023, a fost prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru credincioșii prezenți la Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”. În mijlocul obștii monahale a fost prezent Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, care a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ.

La momentul rânduit, tânărul teolog Teodor Dutceac a fost hirotonit întru diacon, pe seama Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” Ițcani, iar diaconul Lucian Gabriel Pintilie a primit harul preoției pe seama Parohiei Dornișoara, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

În cuvântul de învățătură, publicat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a prezentat rolul și lucrarea tuturor cetelor îngerești în istoria mântuirii oamenilor, ca trimiși ai lui Dumnezeu:

„Agar, ţiitoarea lui Avraam, prigonită de Sara, dimpreună cu fiul său Ismael, fiul nelegitim al patriarhului, a fost pusă de Dumnezeu sub protecţia îngerului în pustiul Faran (Facerea 21, 15-20); Moise şi Iosua au fost călăuziţi spre Canaan, după ieşirea din Egipt, de îngerul Domnului (Ieşirea 23, 20-21); Ghedeon a salvat Israelul de Madian cu ajutorul unui înger, care i s-a arătat sub stejarul din Ofra (Judecătorii 6, 2-24); Valaam, fiul lui Beor, din Petor, a fost împiedicat de un înger să-i dea ajutor regelui madianit Balac, fiul lui Sefor, şi să-l scape de egipteni (Numerii 22, 22-35); Ilie a fost hrănit, sub ienupărul din pustiul Beer-Şeba, cu pâine şi apă de un înger (III Regi 19); Zaharia a avut opt vedenii pe care, fără tălmăcirea îngerului, nu ar fi putut să le înţeleagă (Zaharia 1-4); dialogul dintre Dumnezeu şi Satana, privitor la Iov, a avut loc în prezenţa îngerilor (Iov 1, 6); cei trei tineri – Şadrac, Meşac şi Abed-Nego – aruncaţi în cuptorul cel încins al lui Nabucodonosor au fost salvaţi de îngeri (Daniel 3, 28); Rafail l-a însoţit pe Tobie în călătoria sa la Media (Tobit 5,4, 22; 6, 3, 16; 12, 6).

În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel spune că îngerii au fost intermediarii primului legământ, pe când Iisus Hristos – ca „Înger de mare sfat”, cum Îl numeşte Isaia (9, 5) – a mijlocit cel de-al doilea Legământ (Galateni 3, 19). Dar cine nu a auzit de îngerul Bunei Vestiri sau de îngerii care s-au arătat la Betleem (Luca2, 8-14), sau de îngerii care i-au călăuzit pe magi (Matei 2, 1-12), sau de îngerul care i-a vegheat pe Iosif, pe Maria şi pe Iisus în Egipt (Matei 2, 13-20)? Sau cine n-a auzit de îngerii care L-au însoţit pe Mântuitorul în Săptămâna Pătimirilor, precum şi în Săptămâna Luminată, de după Înviere, şi, nu în ultimul rând, de îngerii care au fost martori la Înălţarea Sa (Psalmii 23, 7-10; Fapte 1, 10), şi care Îl vor înconjura şi la a doua Sa Venire (Matei 25, 31)?

Pr. Ștefan Mihalcea

foto credit: Arhid. Vasile Plămadă