Rugăciune (variantă) – Mihai Eminescu

Nădejde şi-ntărire
Şi zid de mântuire
Pre tine câştigându-te,
Îngenunchem, rugându-te,
De chinuri ce ne bântuie,
Mario, tu ne mântuie!

O, Sfântă Marie,
Tu maica durerilor,
Regina tăriilor,
Tăria soliilor,
Isvoru-ndurărilor,
Luceafăr al mărilor!

Îndură-te, pleacă-te,
Nădejdea corăbiei,
Învingerea sabiei,
Limanul sărmanilor
Şi soarele anilor
Balsamul răniţilor,
Norocul iubiţilor.

O, dă-ne tărie,
Sfântă Marie!
Iisuse Hristoase,
Isvor mântuirilor,
De oameni iubitorule,
Mântuitorule,
De acum şi pururea
Şi-n vecii vecilor!

(în volumul Mihai Eminescu, Poezii şi articole religioase, antologie de Ion Buzaşi, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2006, pp. 38-39)