Rezultate propuneri pentru alegerea Protopopului de Rădăuți

anunt_administrativ

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, vineri, 30 octombrie 2020, la sediul Protopopiatului Rădăuți, a avut loc desemnarea prin vot a preoților ce vor fi propuși chiriarhului spre a ocupa funcția de protoiereu, funcție rămasă vacantă prin plecarea la Domnul a părintelui Petru Lupăștean Barfă.

Ședința de alegere a avut loc ținând cont de situația în care ne aflăm și respectând reglementările corespunzătoare în vigoare.

Delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, pr. Dimitrie Horga, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a prezentat procedura stabilită pentru alegerea noului părinte protoiereu:

  1. În conformitate cu Statutul pentru Organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, art. 70 alin. (2)

Protopopul se numește de către chiriarh pe o perioadă de patru ani, într-o ședință de lucru a Permanenței Consiliului eparhial, ţinându-se seama de următoarele criterii: media generală de licență în teologie – minimum 8,50, cel puțin 5 ani vechime în preoție, fără impedimente canonice sau condamnări penale, cu o activitate deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală și socială, bucurându-se de o bună apreciere în societate.

Chiriarhul, având în vedere importanța slujirii de protoiereu (cf. art. 71) și dorind a implica în administrarea eparhiei pe toți părinții din protopopiat, a solicitat ca numirea protopopului să se facă după ce preoții și-au desemnat trei potențiali protopopi prin vot.

  1. Listă cu preoții eligibili a fost alcătuită de secretariatul protopopiatului și a fost transmisă tuturor părinților din protopopiat.
  2. De asemenea, buletinul de vot și modul de votare a fost comunicat în teritoriu de săptămâna trecută.

După reamintirea procedurii de vot și alcătuirea comisiei de votare, s-a purces la adunarea buletinelor de vot în urnă. Având în vedere situația în care suntem și faptul că unii preoți nu au putut fi prezenți fizic din diverse motive, pentru a acorda șanse tuturor părinților spre a-și exprima părerea în legătură cu problema supusă consultării, s-au introdus în urnă și voturile exprimate prin plic sau electronic, respectându-se întru totul confidențialitatea opțiunii exprimate.

Din numărul de 119 preoți existenți pe listă, 114 și-au exprimat votul, iar 5 au fost absenți.

La deschiderea urnei s-a constatat că din cele 114 voturi exprimate, 111 au fost valide și 3 anulate.

După centralizarea voturilor, opțiunile preoților cu privire la cel pe care îl doresc a fi protoiereu sunt următoarele:

  1. Pr. Molea Traian – Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” Sucevița
  2. Pr. Maloș Ionel Constantin – Parohia „Sf. Gheorghe” Vicovu de Sus (Laura)
  3. Pr. Calancea Vasile Iustin – Parohia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Rădăuți

Menționăm că cei trei candidați aleși au întrunit sufragiile majorității, detașându-se net de alte opțiuni exprimate.

Lista opțiunilor va fi adusă la cunoștință Chiriarhului nostru care, potrivit Statutului pentru Organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, va numi din cei trei candidați pe cel care va fi noul protoiereu al Protopopiatului Rădăuți.

P.S. Din dorința de a fi desemnat cel mai potrivit candidat din cei 3 propuși, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a propus realizarea unui interviu cu cei aleși, interviu ce va avea loc în fața unei comisii, luni, 2 noiembrie 2020, și la care candidații își vor prezenta propriul plan de activitate.