Proiectul interdisciplinar „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” la Școala „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”

Ziua Culturii Naționale este sărbătorită în fiecare an pe data de 15 ianuarie (conform Legii nr. 238 din 7 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 13 decembrie 2010). În instituțiile culturale și educaționale, școli, biblioteci, muzee, au loc manifestări cu caracter cultural care omagiază atât viața și opera scriitorului Mihai Eminescu, cât și alți scriitori și reprezentanți ai culturii române.

La Școala Gimnazială „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, ziua de naștere a poetului național a fost sărbătorită dintotdeauna, dinainte de anul 2010, cel al declarării prin lege, fapt care a devenit o tradiție. Astfel, în cadrul școlii sucevene, anual, în perioada lunii ianuarie, au loc diverse evenimente cu caracter cultural (expoziții și lansări de carte, vizionare de filme, spectacole și piese de teatru, ateliere de redacție, recital, concursuri, seminarii și dezbateri, manifestări artistice muzicale, ș.a.). Motivația de a aduna în cadrul unui proiect interdisciplinar întreaga sumă de activități cu caracter cultural, desfășurate în toate comisiile de lucru ale ariilor curriculare ale școlii, se naște din împreună-lucrarea și implicarea a unui număr mare de cadre didactice și elevi, precum și din cadrul celor două cicluri de studiu, cel gimnazial și primar.

În acest an școlar, Ziua Culturii Naționale a avut ca element de noutate pentru școala suceveană un demers educațional extrașcolar, realizat în cadrul unui parteneriat cu Sectorul Educațional-Teologic din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, reprezentat de părintele consilier eparhial, arhidiacon Ionuț Isopescu. În acest sens, activitățile derulate în cadrul proiectului sunt premiate, urmând ca portofoliul final să fie tipărit într-o broșură aniversară.

Alegerea titlului pentru acest proiect interdisciplinar nu este întâmplătoare. În acest sens, denumirea „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” face trimitere, atât în plan denotativ, cât și conotativ, la ideea de asumare a identității culturii naționale românești, de apartenență la credință și neam, dar și la universul liric eminescian, descoperit de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.

Scopul proiectului îl reprezintă asumarea valorilor culturale românești prin sărbătorirea Zilei Culturii Naționale, fiind demonstrat printr-o serie de activități, precum:

  • Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale – 15 ianuarie 2023;
  • Recital poetic și muzical „La steaua care-a răsărit”;
  • Seminar interactiv – lectură audio „Eminescu și poeziile lui”;
  • Vizionarea filmului „Un bulgăre de humă”, regizor Nicolae Mărgineanu, scenariu Mircea Radu Iacoban;
  • Expoziție/lansare de carte;
  • Expoziție de desene / pictură / artă plastică și decorativă;
  • Ateliere de artă plastică, desen, colaj și dactilopictură („Trece lebăda pe ape”, „De ziua ta, mărite Eminescu!”)
  • Cerc de lectură și creație artistică „Ceainăria lui Eminescu”;
  • Atelier de teoria și practica traducerii literare a unor creații literare din lirica eminesciană.

Punctul de plecare al creării unui astfel de demers didactic interdisciplinar îl reprezintă cuvintele D-nei academician prof. dr. Zoe Dumitrescu Buşulenga: „Ca o stea fixă, opera eminesciană luminează acum întregul cer al naţiei dându-i glorioasele ei raze, arătând participarea ei la algoritmurile geniilor universale”, și reprezintă motto-ul acestei abordări interdisciplinare.

În egală măsură, motivația și nevoia de informare și formare a cadrelor didactice, a elevilor și a partenerilor instituției școlare sucevene, se regăsește în plan simbolic în imaginea geniului eminescian, definită în mod sublim de afirmația lui Tudor Vianu: „Mintea lui Eminescu lucrează cu ideea originilor lumii, a infinitului, a creaţiei, adică cu cele mai înalte concepte făurite de raţiunea omului. (…) Este, în toată poezia lui Eminescu, o considerare a lucrurilor foarte de sus şi foarte de departe, dintr-un punct de vedere care ruşinează orice îngustime a minţii, orice egoism limitat. Marea superioritate intelectuală a poetului este una din formele cele mai izbitoare ale manifestării lui şi aceea care explică prestigiul atât de covârşitor al operei sale”(Tudor Vianu, Poezia lui Eminescu, Editura Cartea Românească, 1930).

pr. prof. Feștilă Constantin-Bogdan