Profundă recunoștință pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava

Buna desfășurare a activităților în unitățile de cult impune acordarea unei atenții deosebite în asigurarea apărării împotriva incendiilor de către persoanele cu atribuții de conducere ale acestora. Pentru a fi sigure în exploatare, toate categoriile de construcții, spațiile și amenajările cu pericole ori riscuri potențiale de incendiu, trebuie să fie autorizate din punct de vedere al securității la incendiu (dacă legislația o cere), trebuie să fie dotate cu instalații cu rol de securitate la incendiu, precum și cu mijloace tehnice de intervenție, funcționale în parametrii pentru care au fost proiectate. Dacă amenajările și construcțiile aferente unităților de cult sunt dotate cu instalații de încălzire, acestea trebuie să funcționeze în condiții de siguranță, ceea ce presupune verificarea lor periodică, întreținerea și eventual repararea lor cu personal calificat și autorizat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectanți.

Pentru reducerea riscului de producere a unor incendii, deosebit de important este ca persoanele cu atribuții de conducere la nivelul unităților de cult, administratorii și utilizatorii clădirilor precum și salariații care își desfășoară activitatea în locurile de muncă organizate în aceste clădiri, să cunoască și să respecte obligațiile din domeniul situațiilor de urgență. Pentru aceasta trebuie să se acorde o atenție sporită instruirii în domeniul prevenirii și stingerii a incendiilor.

Un rol major în îndrumarea persoanele cu atribuții de conducere la nivelul unităților de cult îl au specialiștii inspectoratelor județene pentru situații de urgență. Înțelegând importanța respectării legislației din domeniul situațiilor de urgență de către întreg personalul unităților de cult din cuprinsul eparhiei, Serviciul Intern de prevenire și Protecție din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a solicitat conducerii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina”- Suceava, în repetate rânduri, sprijin pentru îndrumare de specialitate. Cu multă deschidere, specialiștii acestei importante instituții, au răspuns acestor solicitări. La fel de deschiși au fost aceiași specialiști în cazul în care conducătorii unităților de cult au cerut asistență de specialitate în vederea intrării în legalitate cu amenajările și construcțiile care, potrivit reglementărilor legislative, trebuiau să funcționeze autorizate.

Pentru fructuoasa colaborare între cele două instituții, pentru înaltul profesionalism de care mereu au dat dovadă specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina”- Suceava, adresăm calde mulțumiri conducerii acestei importante instituții! Adresăm mulțumiri specialiștilor din cadrul Compartimentului Avizare – Autorizare care au acordat asistenţă tehnică de specialitate în domeniul securităţii la incendiu tuturor unităților de cult implicate în edificarea construcţiilor, atât în faza de proiectare, cât şi în cea de execuţie. Specialiştii din cadrul acestui compartiment au fost solicitați și au făcut parte din comisiile de recepţie la finalizarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora precum şi a obiectivelor de investiţii care reprezintă surse mari de risc, verificând cu multă responsabilitate, modul în care au fost îndeplinite cerinţele reglementărilor tehnice specifice la realizarea acestor obiective, potrivit competenţelor conferite de lege.

Deosebite mulțumiri adresăm specialiștilor din cadrul Serviciului „Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților”, care au participat la ședințele de instruire în domeniul situațiilor de urgență a conducătorilor unităților de cult, prezentând reglementări legislative privind apărarea împotriva incendiilor și din domeniul protecției civile. Aceștia au răspuns numeroaselor întrebări referitoare la: avizarea și autorizarea construcțiilor aparținând unităților de cult, organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la unitățile de cult, regulile şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor şi spaţiilor aferente obiectivelor de cult, etc.

Alese mulțumiri adresăm specialiștilor din cadrul Serviciului „Inspecția de Prevenire”, care cu ocazia controalelor efectuate la unitățile de cult, au verificat obiectiv, modul în care sunt respectate reglementările legislative și au îndrumat persoanele cu atribuții de răspundere la nivelul unităților de cult.

Nu în ultimul rând dorim să mulțumim din inimă tuturor pompierilor din cadrul gărzilor de intervenție aferente detașamentelor de pompieri din localitățile: Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți, Fălticeni, Vatra Dornei și Gura Humorului, Siret, Solca și Vicovul de Sus, care cu mult curaj au intervenit la incendile ce au avut loc la unele obiective aparținând unităților de cult, dar și la locuințele personale ale credincioșilor, salvând vieți omenești și elemente de patrimoniu religios.