Precizări referitoare la obținerea arhiereștii binecuvântări pentru înscrierea la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, sesiunea 2023

Absolvenții ciclului gimnazial care doresc să primească arhiereasca binecuvântare a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru a se înscrie la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, sesiunea 2023, sunt așteptați la Sectorul Educațional – Teologic (Învățământ) din cadrul Centrului Eparhial Suceava (etaj 1, camera 26), unde vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

  • cerere tip, adresată Chiriarhului (atașată);
  • copie xerox după certificatul de botez (eliberat de preotul paroh) și, dacă este cazul (pentru elevii veniți din alte eparhii), actul de înfiere duhovnicească (eliberat de Centrul Eparhial Suceava), pentru a dovedi calitatea de fiu al eparhiei;
  • recomandare de la:
  • preotul paroh (dacă preotul paroh este și duhovnicul candidatului, va prezenta o singură recomandare);
  • preotul duhovnic, în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc (va conține o caracterizare a candidatului și numărul de telefon al duhovnicului);
  • profesorul de religie (va conține o caracterizare a candidatului și numărul de telefon al profesorului).

Detalii cu privire la completarea dosarului de înscriere, calendarul de admitere și susținerea probelor se găsesc pe site-ul unității de învățământ teologic preuniversitar, secțiunea Admitere 2023 (link: https://seminarulortodoxsuceava.ro/index.php/ro/admitere).

 

Arhid. Ionuț Isopescu

Consilier Sectorul Educațional – Teologic