Preasfințitul Părinte Irineu Crăciunaș a fost pomenit în localitatea natală la împlinirea a 50 de ani de la trecerea în veșnicie

Cel care a fost numit Episcopul cel bun, Preasfințitul Părinte Irineu Crăciunaș, a fost comemorat astăzi, 8 octombrie 2023, în satul natal, Sadova, cu prilejul împlinirii a jumătate de veac de la trecerea sa la cele veșnice. Trei ierarhi ai Bisericii noastre au înălțat rugăciuni pentru cel care a fost vrednic arhiereu al Bisericii lui Hristos. Preasfințitul Părinte Irineu Suceveanul a fost Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor între anii 1969-1973, fiind și fiu duhovnicesc al viitorului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Iustin Moisescu.

În Duminica a XX-a după Rusalii, în sunet de clopot, în fața Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Sadova au fost întâmpinați cu pâine și sare, dar și cu flori, de către tineri de toate vârstele îmbrăcați în frumosul costum național specific acestor meleaguri, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar.

După închinarea în sfântul locaș, cei trei ierarhi au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe un podium special amenajat în imediata apropiere a bisericii. Alături de slujitori ai sfintelor altare ale parohiilor din împrejurimi, din soborul slujitor au făcut parte arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, arhim. Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor, arhim. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural, și pr. Aurel Goraș, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, precum și numeroși clerici, fii ai satului. Un oaspete de seamă a fost protoschimonahul Ștefan Nuțescu de la Chilia „Buna Vestire” a Schitului românesc Lacu, din Sfântul Munte Athos.

Gazdele acestui eveniment deosebit de important pentru întreaga comunitate au fost pr. Iustinian Irineu Horga, paroh al Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Sadova, și pr. Ionuț Ionescu, unul dintre inițiatorii acestui eveniment, căsătorit cu nepoata surorii Preasfințitului Irineu Crăciunaș.

În prezența a numeroși credincioși, la finalul slujbei a fost săvârșită slujba Parastasului pentru Preasfințitul Părinte Irineu Suceveanul. La inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, în toate bisericile și mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților s-au săvârșit astăzi slujbe de pomenire pentru sufletul unuia dintre cei mai vrednici fii ai Sadovei Bucovinei, „satul cu oameni frumoși”.

Cuvântul de învățătură referitor la textul Sfintei Evanghelii care relatează una dintre minunile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Învierea fiului văduvei din Nain, a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie. Ierarhul a amintit și câteva dintre trăsăturile personalității celui comemorat în această zi, evocând întâlnirea personală cu acesta din timpul anilor de seminar.

„Eram elev și toți l-au primit cu dragoste și a arătat atâta apropiere și ne-a vorbit tuturor ca un părinte. Nu bănuia nimeni că la 40 și ceva de ani avea să plece din viața aceasta. Era așteptat peste tot să meargă să mângâie cu cuvântul său pe credincioși, pe preoți, și multe văduve și persoane necăjite, copii orfani se hrăneau din milostenia Preasfințitului Irineu, care nu ținea nimic pentru sine. Avea și de aici, din sat, ofrande ce i se aduceau și toate le împărțea cu bucurie celor ce nu aveau. Viața lui era pomenită de mulți din cei ce l-au cunoscut și colegii mei vorbeau și toți care erau din județul Iași știau câtă milostenie și câtă dragoste are Preasfințitul Irineu. Și iată, a fost prohodit atunci când a murit la Mănăstirea Neamț. Acolo eram de față cu toți elevii seminariști. A fost atâta jale și, spre mirarea multora, cel mai mult l-a jelit însuși mitropolitul, pe care nu l-a văzut niciodată cineva plângând. Dar atât de mult l-a regretat pe Episcopul Irineu. (…) Episcopul Irineu Crăciunaș ne este nouă astăzi un păstor care ne veghează de Sus. Pentru că viața lui atât de curată și atât de frumoasă, precum au descris-o toți cei ce l-au cunoscut îndeaproape, a fost o viață de jertfă, o viață de credință lucrătoare prin iubire, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și ca elev, și ca student, cronicile spun că a fost model în toate și că a avut o viață pilduitoare pentru colegii săi, pentru părinții slujitori, cât a fost preot, pentru ierarhi cât a fost slujitor ca Episcop-Vicar în Arhiepiscopia Iașilor.”

A urmat cuvântul arhim. Dosoftei Dijmărescu, în cadrul căruia au fost prezentate cele patru volume omagiale închinate Preasfințitului Părinte Irineu. Acestea cuprind viața, opera și evocări ale ierarhului bucovinean, și au fost publicate la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, prin strădania părinților de la Mănăstirea Putna și cu sprijinul financiar al Secretariatului de Stat pentru Culte, condus de domnul Ciprian Vasile Olinici. Totodată, au fost amintite cele mai importante momente din viața ierarhului de la a cărui naștere în Împărăția lui Dumnezeu s-au împlinit 50 de ani.

„Pe lângă binele pe care l-a sădit în lume prin faptele sale, Episcopul Irineu a lăsat comori de învățătură teologică și duhovnicească în scris. A publicat numeroase articole de teologie morală pe teme precum: responsabilitatea morală, rolul voinței, îndrumătorul duhovnicesc și ucenicul, pacea, dreptatea, pocăința. Acestea sunt cuprinse în volumul al II-lea. După întoarcerea în Moldova, a tipărit sute de pagini de scrieri despre pictura mănăstirilor din Moldova și mai ales despre pictura exterioară a mănăstirilor bucovinene. Acestea sunt cuprinse în volumul al III-lea, alături de câteva articole de istorie și cronică a vieții bisericești contemporane. Chiar dacă viața sa a fost scurtă, după criteriile noastre umane, prin faptele și scrierile sale el a fost ceea ce și-a dorit să fie: binevestitor al Evangheliei lui Dumnezeu în lume. Bunul Dumnezeu să îl odihnească cu drepții pe cel care a fost numit bunul Irineu și fie ca lumina vieții și a scrierilor lui ne însuflețească pentru a urma și noi drumul lui Hristos, spre care el a mers dor neostenit.”

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a vorbit despre cele patru lucrări „buchete” dedicate ierarhului și scriitorului omagiat astăzi, Înaltpreasfinția Sa fiind și cel care a semnat cuvântul înainte al celui dintâi volum despre „Bunul Irineu”, așa cum îl numea Mitropolitul Iustin Moisescu.

„Nu cred că s-ar fi adunat toate scrierile Vlădicului Irineu în aceste patru buchete fără implicarea Mănăstirii Putna, coordonată fiind activitatea de părintele exarh, de părintele arhimandrit Melchisedec. S-a făcut o lucrare pe măsura și vrerea lui Dumnezeu, dar și pe măsura inteligenței Vlădicului Irineu. Nu era un scriitor de duzină. Sunt mulți scriitori astăzi, dar de duzină. Era un scriitor de ținută și probabil că acest fapt i-a deranjat și pe cei care au hotărât ca să i se scurteze viața. Am scris un cuvânt înainte la primul volum și am făcut o abordare a instituției episcopului-vicar în Biserica Ortodoxă, ca unul care am fost în această demnitate timp de trei decenii. Vlădica Irineu a făcut parte din această tagmă, din această stepenă, numărându-se printre episcopii-vicari ai Mitropoliei, pe atunci Moldovei și Sucevei, acum ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, de cea mai bună calitate. Narcis Crețulescu, Nicodim Munteanu, Grigorie Leu – v-am adus în atenție doar trei nume din cele multe ale celor al căror sfârșit a fost sub semnul întrebării. ”

Chiriarhul locului a oferit apoi distincții de vrednicie binefăcătorilor și susținătorilor lucrării Bisericii, ca semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești. Primarul comunei Sadova, Mihai Constantinescu, și sora Episcopului Irineu, doamna Rodica Constantinescu, au primit cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Crucea Bucovinei”, pentru „remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”.

În încheiere, pr. paroh Iustinian Irineu a adus mulțumire ierarhilor, în numele Consiliului Parohial și al credincioșilor din Parohia „Sfântul Gheorghe” Sadova, pentru binecuvântare și pentru faptul că au ales să fie prezenți la slujba Sfintei Liturghii, dar și la slujba de pomenire la cei 50 de ani pentru arhiereul iubit, Irineu Crăciunaș, Episcop-Vicar al Mitropoliei Moldovei și Sucevei.

Preasfințitul Părinte Irineu Crăciunaș

Fiu al meleagurilor bucovinene, Gavril, viitorul episcop Irineu Suceveanul, s-a născut la Sadova la 6 octombrie 1928, fiind cel de-al doilea copil al părinților Maria și Toader Crăciunaș.

După terminarea studiilor la Liceul „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar de la Sibiu. Studiile doctorale efectuate la București au fost urmate de cele în Elveția, la Institutul Ecumenic de la Bossey.

În anul 1952 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. După perioada în care a fost asistent-duhovnic la Institutul Teologic din Sibiu a fost chemat în anul 1962 la Iași de către Mitropolitul Iustin Moisescu. A împlinit mai multe ascultări în Administrația Centrului Eparhial Iași, a fost numit vicar administrativ al eparhiei și mai apoi Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în perioada 1 iunie 1969 și 19 ianuarie 1973, cu titlul „Suceveanul”.

De-a lungul vieții s-a remarcat printr-o bogată activitate editorială, publicând numeroase articole și studii teologice, mai ales în ceea ce privește Teologia Morală și Istoria Artei.

Preasfințitul Părinte Irineu Crăciunaș și-a început călătoria spre veșnicie la 19 ianuarie 1973, fiind înmormântat în cimitirul Mănăstirii Neamț.

Irina Ursachi