O nouă activitate în cadrul proiectului catehetic-educațional Frumusețea lumii create ne descoperă Creatorul

„Frumosul este începutul tuturor lucrurilor, fiind cauza creatoare ce pe toate le mișcă și le strânge la un loc prin dragostea de frumusețe proprie” spunea Sfântul Dionisie Areopagitul.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, opera maestrului Horea Paștina a fost marți, 16 mai 2023, privită prin cuvântul doamnei Oana Ruxandra Hrișcă, Lector universitar dr. la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava și Vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Suceava. Activitatea didactică extrașcolară s-a intitulat, potrivit rugii psalmistului David, Auzului meu vei da bucurie.

Doamna lector s-a adresat cu multă blândețe și cu pasiune pentru creațiile artistice aflate în vernisaj, elevilor liceeni din Centrul de tineret Ecclesia al Colegiului Național Mihai Eminescu din Suceava, conturând cu multă pricepere o privire de ansamblu asupra operei maestrului Horea Paștina și o scurtă analiză a simbolurilor pe care lucrările din expoziția sa de la Muzeul de Istorie al Bucovinei le conține.

Despre atmosfera creată în cadrul vernisajului de la muzeu, doamna Tiperciuc Narcisa Elena, profesor de Religie la Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava ne-a relatat următoarele:

Lucrarea intitulată Cana fără toartă a oglindit din noi inacceptabilul ce trebuie acceptat, îndemnându-ne să reflectăm asupra imperfecțiunii și să zâmbim cu mai multă îngăduință la greșelile aproapelui. Tăcerile albe ale maestrului ne coboară gândurile spre lumi interioare, pe care astăzi le-a interogat cu răbdare didactică doamna lector, oprind ochiul pe detalii ratate de noi din cauza forței centrifuge, care ne risipește. Am redescoperit suflete încărcate de Frumos și cu dor de Bine și Adevăr.

Printre participanții care au dat răspuns bun provocării doamnei lector, aceea de a simți sacrul și frumosul în simbolistica operei vizionate, s-a numărat și elevul Mihalea Cosmin, din clasa a XI-a H a Colegiului Național Mihai Eminescu, care a fost premiat pentru rezultatele deosebite pe care le-a obținut în acest an la Concursul Național Cultură și spiritualitate românească. Pe această cale, tânărul a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic un mic dar, însumând câteva dintre titlurile teologice pe care orice elev cu astfel de căutări îmbucurătoare ar trebui să le cunoască,  fiind înmânat de către domnul profesor Cristi-Gabriel Hurjui, Consilier Eparhial la Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață.

Doamna profesor Gabriela Cazac, de la Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava, a surprins în câteva cuvinte cele desfășurate în cea de-a doua parte a activității: Turul expoziției temporare a artistului plastic Horea Paștina, găzduită de muzeu, s-a încheiat cu o binevenită intervenție a domnului Consilier Eparhial Cristi-Gabriel Hurjui, care a subliniat cu multă măiestrie importanța lui Dumnezeu în Creație, dar  mai cu seamă în artă, evidențiind ideea de frumos, ca bucurie deplină, trăită în comuniune cu Dumnezeu.

Referindu-se la activitatea catehetică organizată la Muzeul de Istorie al Bucovinei, domnul Consilier Eparhial Cristi-Gabriel Hurjui a menționat: Lumina cea lină a Învierii Domnului a fost extraordinar reliefată astăzi, atât tinerilor prezenți, cât și nouă tuturor, profesori și coorodnatori implicați în acest frumos parteneriat. Adâncimile simbolurilor teologice revelate în operele maestrului Horea Paștina au fost prezentate prin intermediul interpretărilor de specialitate ale doamnei doctor lector Oana Hrișcă, cu multă dragoste de artă, de oameni și de frumos. Aceste revelații artistice și descoperiri teologice au făcut să se aprindă și în sufletele celor care am asistat la acest inspirat eveniment, dorința de a experimenta vederea Luminii celei neapropiate și setea după Izvorul cel pururea curgător al Apei celei vii, din care a gustat odinioară și femeia samarineancă, întâlnindu-se cu Mântuitorul la Fântâna lui Iacov. (Ioan 4,14).

Mulțumim tuturor celor care au ajutat la organizarea acestui eveniment cultural-artistic și catehetic, în special, doamnelor profesoare Narcisa Elena Tiperciuc, Anca Gorban și Gabriela Cazac, cadre didactice la Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava.

Încheiem prin a afirma, cu multă încântare, faptul că întâlnirea de astăzi face parte dintr-un șir de activități extrașcolare, care au prins contur într-un proiect catehetic intitulat: Frumusețea lumii create ne descoperă Creatorul. Acest proiect se va desfășura pe tot parcursul acestui an și are drept scop responsabilizarea tinerilor și dezvoltarea sensibilității cultural-religioase.

Gabriel Ilișoi

Referent la Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață