Mesaj la începutul postului Crăciunului

ips_calinic_-_26

Iubiţi credincioşi şi credincioase, postul este un prilej de eliberare a trupului de robia materiei, care tinde să se manifeste şi asupra sufletului.

Sunt trei condiţii inseparabile postului, pentru ca acesta să-şi atingă scopul scontat: iertarea, milostenia şi rugăciunea. Iertarea, pentru că un post fără o iertare prealabilă a semenului este un post al demonilor; milostenia, pentru că este o durere a sufletului mişcată de har, care pune în valoare pe cel sărac; iar rugăciunea, pentru că este dialogul cel mai sincer al sufletului cu Dumnezeu.

Aşadar, sfinţiţi-vă postul prin lucrarea virtuţilor, spovediţi-vă şi împărtăşiţi-vă, pentru că numai un astfel de post vă poate întoarce în Rai!

Post binecuvântat şi cu sporite rodiri duhovniceşti!

† Calinic,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor