Licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOPPP Fălticeni, în data de 08.12.2023, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Volumul propus pentru licitație este de 273 mc lemn lucru rășinoase, 50 mc lemn foc rășinoase din partizile:

  1. UP I Băișescu – partida – 2300151301070 = 200 mc – LL R, ACC I
  2. UP I Băișescu – partida – 2300151301070 = 50 mc – LFOCR, ACC I
  3. UP I Băișescu – DEPOZIT BĂIȘESCU = 73 mc – LL R, DIF

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1, până la data de 08.12.2023, ora 10:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 08.12.2023, ora 10:30.

Șef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe