Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOPPP Fălticeni, în data de 13.07.2023, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni situat în str.1 Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Volumul propus pentru licitație este de 160 mc lemn lucru rășinoase, din partizile:

  1. UP I Băișescu – partida – 2300151300030 =   10 mc  – LL R, PR
  2. UP I Băișescu – partida – 2300151300330 = 150mc – LL R, PR

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1, până la data de 12.07.2023, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

    Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 12.07.2023, ora 14:30.

Șef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe