Lecția de „împreună” în Liturghia copiilor

            Nu cred că s-ar putea vorbi despre  o encomiastică a educației în afara rugăciunii. Iar Sfânta Liturghie este ea însăși o veritabilă și repetabilă școală a unor virtuți și valori dintre cele mai relevante pentru profilul moral, și social, și etic al oricăruia dintre noi și, cu atât mai mult, al copiilor și tinerilor aflați la vârsta la care au atâta nevoie să-L descopere și să învețe să-L trăiască, trăindu-și frumos propria viață, pe Hristos. Mai cred, și e un truism acesta, că fiecare copil are nevoie de un profesor care să i-L arate pe Iisus Hristos, prin tot ceea ce este, prin ceea ce spune și face; și „profesori de liturghie” le pot fi copiilor, deopotrivă, și părinții/familia, și profesorii și slujitorii sfintelor altare. Iar dacă e adevărat, și este,  în litera și spiritul oricărui dicționar explicativ, că „profesorul este o persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate și care predă o materie de învățământ” atunci e la fel de adevărat că le datorăm copiilor o bună și specială pregătire culturală, spirituală și morală personală. Pentru că ne-au fost încredințați într-o inegalabilă operă de slujire.

            S-ar putea spune că e exaltare în ceea ce spun, dar credința e cel mai frumos mod de viață. Cu atât mai mult pentru un copil. Aș evoca aici o afirmație a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, aceea că educația are o dimensiune universală. Or, tocmai credința e cea care poate consacra universalitatea educației. Iar dacă ar fi să privim educația și ca proces, în termeni de competențe, credința chiar poate atinge fiecare dintre cele trei nivele: a ști (a avea cunoștințe); a ști să faci (a deține abilități); a ști să fii (a trăi prin prisma unor netrecătoare atitudini și valori). Familia e „piatra din capul unghiului”. Adevărata Școală și adevărata Biserică încep în familie și de desăvârșesc apoi, în fiecare dintre noi, prin educație.

            Îndeajuns temei pentru o Liturghie a copiilor, de Ziua Mondială a Educației, în peste 40 de parohii? Cred că fiecare biserică e o școală de aplicație a orei de religie. Copilul învață făcând. Nu doar vorbindu-i despre rugăciune îl vom învăța măiestria și liniștea dialogului cu Hristos, ci îngenunchind împreună cu el, lângă el. Și cât de mare poate fi omul care știe să îngenuncheze lângă un copil! Am putea să-i vorbim neîntrerupt unui copil despre cât de tare te înalță generozitatea și omenia. Dar dacă mâna lui nu va fi aceea care să ofere pâinea grijii față de cei din jur, experiența lui va rămâne de suprafață. Și nu pot să nu mă gândesc și la felul în care putem fi lângă copii atunci când descoperă bucuria ce se ascunde în fiecare carte. În cărțile care li-L dezvăluie, într-un catharsis atât de înalt al sinelui, pe Hristos și-alaiul Său de mărturisitori ascunși prin toate ungherele Cerului sau încă neînțeleși călători pe toate ulițele lumii noastre de aici. Pentru că Iisus înseamnă, mai înainte de toate, iubire. Cu asupră de măsură și inegalabilă iubire. Oare nu poartă iubirea în ea răspunsul la toate?

            Și-a fost, prin grija și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, comuniune, și comunicare, și cuminecare, și despre Hristos și viață frumoasă și aleasă repetată învățare în 42 de biserici (în 39 de  parohii, în capela unei școli militare și în 2 mănăstiri) și poate chiar mai mult, dar n-am prins noi de știre, din eparhia Sucevei și Rădăuților. Câteva mii de copii, din multe-multe școli din întreg județul nostru, părinți ai copiilor, zeci de profesori și tot pe-atâția preoți slujitori au sărbătorit educația exersându-l, încă și încă o dată, pe împreună, ca fundament al devenirii personale și comunitare. Unii cu alții și împreună cu Hristos. Neuitând îndemnul Sfântului Ioan Hrisostom, indubitabil – cel mai important orator creștin, referențial al literaturii şi pedagogiei patristice, dar şi al ştiinţelor educaţiei: „Dacă-ţi iubeşti copilul, arat-o prin educaţia ce i-o dai!”. (Despre slava deşartă şi despre creşterea copiilor)

            Voi pomeni și-acum și-aici bisericile în care s-a oficiat o Liturghie a copiilor, în eparhia Sucevei și Rădăuților:

Parohia Adâncata II, Biserica de lemn „Sfântul Dumitru”, pr. prof. Pascal Mitu;

Parohia Ortodoxă Bălcăuți, pr. Cosmin Cucu;

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Berchișești, pr. Florin Dura;

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” Bogdănești, pr. dr. Marcel Ursuțu;

Parohia „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” Bosanci, pr. Ioan Bujorean;

Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Breaza, pr. Petru Balabașciuc;

Parohia „Sfinții Arhangheli” Sadău, Brodina, pr. Iosif Andronic;

Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Ciumârna, pr. Dan-Constantin Ceredeev;

Capela Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, pr. Mihai Botezat;

Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Câmpulung Moldovenesc, pr. Constantin Norocel;

Parohia „Sfântul Nicolae” Câmpulung Moldovenesc, pr. Gheorghiță Niță;

Parohia Cumpărătura, Biserica „Naşterea Maicii Domnului şi Sfânta Cuvioasă Parascheva”, pr. Mihail Brahariu;

Parohia „Sfântul Dumitru” Deia, pr. Ovidiu Macovei;

Parohia „Sf. Voievozi” Oprișeni – Fălticeni, pr. Cătălin Nichiforeasa;

Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Gropeni, pr. prof. Ioan-Petru Cîrstean, pr. Cosmin Cucu;

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Herla, pr. prof. Costel-Ovidiu Pica;

Parohia „Sfinții Arhangheli” Hârtop, pr. prof. Ilie Costan;

Parohia „Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” Horodnic de Sus, pr. Alexandru Pitic;

Parohia „Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia” Ilișești, pr. prof. dr. Marius Ungureanu, pr. prof. dr. Dănuț Popovici;

Parohia „Sfântul Dumitru” Ostra, pr. Dumbravă Gavril;

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Panaci, pr. Ovidiu Petrovici, pr. prof. Alexandru Verdeșescu;

Parohia  Plopeni, pr. George Mihoc, pr. prof. drd. Constantin Chelba;

Parohia „Sf. Mc. Mercurie și Sf. Mc. Ecaterina” Rădășeni, pr. Georgian Rotar;

Parohia „Sfântul Gheorghe” Sadova, pr. prof. Ionuț Ionescu;

Parohia „Sfântul Nicolae” Sadova, pr. Simeon Mândrilă;

Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și Sfântul Mucenic Pantelimon” Satu Mare II, pr. Ștefan Irinciuc;

Parohia „Sfânta Treime” Spătărești, pr. prof. Tudor Andrioaia;

Parohia  „Adormirea Maicii Domnului” Straja, pr. Florin Boțic, pr. Mihai Iațentiuc, prof. Ionuț Cotos;

Parohia  „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Straja, pr. dr. Constantin Oprea, consilier eparhial, prof. Ionuț Cotos;

Parohia „Sfânta Cruce” Obcini – Suceava, pr. Cristian Știubianu;

Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” Sucevița, pr. Traian Molea;

Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Șcheia, pr. prof. drd. Cezar Onesim;

Parohia „Sfântul Nicolae” Uncești, pr. prof. dr. Florin Grigorescu;

Parohia „Sfinții Apostoli” Valea Stânei, Vatra Moldoviței, pr. Constantin Coca;

Parohia „Înălțarea Domnului” Vama, pr. Vasile Gavra, pr. Daniel Nichitean, pr. Ioan Gavra;

Parohia „Sfântul Nicolae” Vama, pr. prof. dr. Alexandru Cojocari, pr. Dumitru Moroșan;

Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe” Vereşti, pr. prof. Sorin  Gavriliuc;

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Vicovu de Jos – Remezău, pr. Ioan Morar;

Parohia „Sfântu Gheorghe” Vicovu de Sus – Laura, pr.  Florin Mihalescu;

Parohia „Duminica Tuturor Sfinților” Voitinel II, pr. Ionuț Ciobanu;

Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, arhim. Mihail Balan, starețul mănăstirii și exarh de zonă al mănăstirilor, Centrul Eparhial Suceava;

Mănăstirea „Sfântul Ilie” Șcheia, protos. Elisei Preutu, starețul mănăstirii.

            Cât despre relevanța didactică a unei astfel de speciale liturghii, aș invoca aici doar câteva dintre aspectele la care fac referire notele de prezentare/fundamentare ale programelor școlare pentru disciplina religie, în vigoare, în actualitatea dezideratului atingerii competențelor cheie, generale și specifice de către fiecare elev – partener de dialog didactic. Astfel, competențe-cheie,  stabilite la nivelul Comisiei Europene, cu precădere cele care vizează domeniile: a învăţa să înveţi, competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice, sensibilitate culturală. Abilități și atitudini corelate acestora:  manifestarea autonomiei, a perseverenţei şi a disciplinei în procesul de învăţare;  reflecţia critică asupra diferitelor aspecte ale învăţării, din perspectiva propriei identităţi religioase şi a atitudinii ecumenice; aprecierea pozitivă a învăţăriişi a importanţei acesteia pentru dezvoltarea proprie; automotivaţie şi iniţiativă în procesul de învăţare; asumarea şi susţinerea propriei identităţi religioase; integrarea în comunităţi variate din punct de vedere al convingerilor; respectarea opiniilor şi a comportamentelor semenilor; eliminarea din comportament a oricărei forme de violenţă pe criterii religioase; acceptarea diversităţii şi susţinerea coeziunii la nivelul comunităţii; implicarea în viaţa comunităţii.

            De asemenea, doar câteva dintre competențele specifice vizate de curriculumul școlar pentru disciplina religie: argumentarea importanței asumării modelului de iubire trinitară pentru împlinirea personală şi a comunității(C1.1/VIII); susținerea rolului valorilor spirituale comune ale oamenilor, ca factor de promovare a comuniunii şi ca sursă de rezolvare a problemelor ce apar în viața cotidiană (C3.1/VIII); analizarea calităților personale care susțin etapele propriei deveniri, în relație cu valorile moral-religioase (C3.2/VIII); implicarea în activități şi proiecte individuale şi de grup, centrate pe nevoi şi aspecte de viață spirituală a comunității (C3.3/VIII); manifestarea reflecției critice față de responsabilități asumate în viața proprie şi a comunității, prin raportarea la valori moral-religioase (C3.2/VII); argumentarea importanței participării fiecărei persoane la viața spirituală a comunității, ca membru activ al acesteia(C3.3/VII).

            Așadar, sfinte liturghii, cu și pentru copii, împreună-doxologii vii, cu rostirile de mulțumire și pentru pacea lumii – copii!

             prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar, inițiator al proiectului Liturghia copiilor