Izvorul Tămăduirii la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

În Vinerea Luminată, la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, unul dintre cele mai vechi praznice închinate Maicii Domnului, 21 aprilie 2023, pelerinii prezenți la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava s-au bucurat de momente de aleasă trăire duhovnicească, primind binecuvântarea arhierească și fiind părtași la împreuna rugăciune aproape de racla care adăpostește cinstitele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe un podium amenajat în incinta așezământului monahal, înconjurat de un sobor format din preoți şi diaconi, slujitori ai Catedralei, dar și clerici din cadrul Centrului Eparhial, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar-administrativ.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de arhid. Ilie Leonte.

La momentul rânduit, ierodiaconul Iona Curecheriu a fost hirotonit întru ieromonah pe seama Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”.

La finalul slujbei, arhim. Paraschiv Dabija a dat citire cuvântului de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, referitor la Vinerea Izvorului Tămăduirii. După ce a fost amintit contextul în care a apărut această sărbătoare, a fost evidențiată simbolistica icoanei praznicului, care degajă multă bucurie şi mângâiere închinătorului, precum și misiunea Maicii Domnului în drumul nostru către Împărăția cerurilor.

„Izvorul Tămăduirii ne arată puterea Maicii Domnului de a face minuni. Şi precum pe Hristos Îl numim izvor de viaţă şi de apă vie, de nestricăciune şi nemurire, tot aşa slujba acestui praznic o numeşte pe Maica Domnului izvor dintru care curge toată bunătatea şi dintru care se revarsă tuturor binefacerile, mană cerească şi izvor dumnezeiesc al Raiului, izvor plin de minuni nedeşertate. Dacă însă comparăm şi cugetăm la cele două izvoare – Hristos şi Maica Domnului – şi la apa harului revărsată prin ele, observăm că avem de-a face cu aceeaşi apă vie, mântuitoare şi vindecătoare, ce ţâşneşte dintr-osingură sursă – Dumnezeu; izvorul de apă nemuritoare este Hristos. (…) Aşadar, sărbătoarea Izvorului Tămăduirii ne descoperă poziţia şi rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii. Prăznuirea ei în această Săptămână Luminată întăreşte credinţa că oriunde se va propovădui Hristos cel înviat din morţi va fi preamărită şi cea din care El Și-a luat trup; cea care, născându-L pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, s-a făcut începutul lucrării Lui de mântuire.”

În încheiere, Înaltpreasfinția Sa a adus în atenție volumul Izvoare și icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, apărut la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Lucrarea dovedește încă o dată existența și desăvârșirea Născătoarei de Dumnezeu prin nenumăratele minuni pe care le-a săvârșit de-a lungul timpului prin intermediul cinstitelor icoane și izvoare aflate în țara noastră, locuri binecuvântate de Dumnezeu prin care Maica Domnului dăruiește vindecare trupească și sufletească.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a săvârșit slujba aghesmei mici, binecuvântându-i apoi pe cei prezenți și invitându-i la hramul istoric al mănăstirii, care va fi sărbătorit duminică, 23 aprilie 2023, „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Purtătorul de biruință”.

În cele ce au urmat, potrivit tradiției, credincioșii au plecat în pelerinaj spre Izvorul Sfântului Ioan cel Nou, aflat în Parcul Şipote, în imediata apropiere a lăcaşului de cult. Izvorul, deasupra căruia a fost ridicat un baldachin, izvorăște de sub racla care adăpostește moaștele Sfântului Ioan, ocrotitorul Cetății Sucevei, așezată în biserica mare a mănăstirii.

De-a lungul timpului, cei care l-au cinstit cu evlavie pe Sfântul Ioan cel Nou și au folosit apa izvorului care îi poartă numele au primit de la Preamilostivul Dumnezeu, datorită mijlocirii Sfântului, ajutor, mângâiere și vindecare.

Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii aduce aminte de minunea săvârșită de Maica Domnului în veacul al V-lea, petrecută la izvoru-i aflat lângă poarta Silivri de la Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Potrivit tradiției, cu șapte ani înainte de a ajunge împărat, Leon cel Mare se plimba printr-o pădure din apropierea Constantinopolului. Întâlnește un orb care îi cere apă, dar și ajutor pentru a ajunge în cetatea Bizanțului. Căutând apă în apropiere, Leon aude glasul Maicii Domnului și, ascultând cuvântul acesteia, găsește un izvor din care îi dă să bea celui orb și însetat. După ce a spălat fața orbului cu apă, acesta a început să vadă. În semn de mulțumire, în acest loc Leon a construit atunci când a ajuns împărat o biserică închinată acestui praznic.

Irina Ursachi

Foto credit:

Cristi Turculeț (dronă)

Irina Ursachi